Object structure

:

Neues evangelisches Gesangbuch für die Königl. Preuss. Schlesischen Lande zur zur öffentlichen und häuslichen Gottesverehrung.

:

Gerhard, David Gottfried

:

stary druk - 18 w. ; Gerhard, David Gottfried (1734-1809) ; Korn, Wilhelm Gottlieb (1739-1806) ; śpiewnik ewangelicki - 18 w. ; Psałterz ; protestantyzm ; reformacja ; reformy fryderycjańskie ; ewangelicyzm ; Wrocław

:

Śpiewnik autorstwa ewangelickiego kaznodziei z Wrocławia Davida Gottfrieda Gerharda (1734-1809). Autor publikacji ciesząc się z radcowskiego mecenatu podjął w 1754 studia teologiczne w ważnym ośrodku protestanckiego życia intelektualnego Halle. Ukończywszy je po pięciu latach przybył do Wrocławia gdzie rozpoczął karierę kaznodziei i ewangelizatora. Z przyczyny iż centralistyczne reformy fryderycjańskie objęły również sferę religijną, rozpoczęte zostały podczas nich prace nad zmodernizowaniem treści pieśni i hymnów religijnych. Z powodu oporów śląskiego duchowieństwa prace te trwały niezmiernie długo. By ostatecznie zakończyć ten proces w 1798 rada miejska za zgodą królewskiego konsystorza zleciła opracowanie nowego śpiewnika Gerhardowi. Dzieło ukazało się drukiem do niedzieli palmowej 1800 roku kiedy to po raz pierwszy zabrzmiały podczas uroczystego nabożeństwa zawarte w nim pieśni. Prócz zbioru pieśni, dzięki zawartym w nim modlitwą dzieło to mogło posłużyć również jako książeczka do nabożeństwa. Śpiewnik został opracowany w formie dogodnej zarówno do wykorzystania podczas nabożeństw jak i do modlitwy w domowym zaciszu.

:

1800

:

?

Place_of_issue:

Breslau

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.2246

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)