Object structure

:

Synchronistische Universal-Historie Der Vornehmsten Europäischen Reiche und Staaten: von Erschaffung der Welt bis auf das jetztlauffende 1743. Jahr, aus bewährten Urkunden, mit beygefügten Anmerkungen, Darinnen einige vorkommende historische [...]

:

Berger, Theodor

:

stary druk - 18 w. ; Berger, Theodor ; chronologia ; biblia ; Sola scriptura ; historiografia ; 18 w.

:

Dzieło saskiego historyka Theodora Bergera opisujące dzieje Europy w układzie tabelarycznym. Autor sporządził w pracy szereg tabel zestawiających ze sobą poszczególne regiony i państwa w których to w układzie chronologicznym umieścił najważniejsze informacje o przeszłości, tak by umożliwiać czytelnikowi analizę porównawczą wydarzeń w różnych regionach. Ramy czasowe jakie przyjął Bereger rozciągały się od stworzenia świata (4000 lata przed narodzinami Chrystusa) do czasów mu współczesnych. Dla oznaczenia wydarzeń pomiędzy Potopem a narodzinami Chrystusa autor zastosował numerację rosnącą poczynając od roku potopu datowanego na rok 1656 od stworzenia ziemi. Okres pomiędzy aktem stworzenia a czasami Noego potraktowany jest jedynie opisem bez wyszczególnionych dat. Układ tabelaryczny dla naszej ery kończy na latach czterdziestych XVIII stulecia i zawiera daty zgonów najważniejszych pisarzy, naukowców i kronikarzy (np. w tabeli "Polska" zawarte są daty zgonów Wincentego Kadłubka, Mikołaja Kopernika i Jana Długosza) . Praca zawiera również tabele chronologiczne mające pomóc w zorientowaniu się w chronologii.

:

1743

Place_of_issue:

Coburg and Leipzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.IV.1

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)