Object structure
:

Jus Culmense ex ultima revisione, oder, Das vollständige culmische Recht. Mit noothigen Anmerkungen, Beylagen, Register und einer vorgesetzten kurzen Historie desselben zum gemeinen Besten vermehrt und verbessert wieder aufgelegt

:

stary druk - 18 w. ; Hanov, Michael Christoph (1695-1773) ; Bartels, Johann Friedrich (?-1770) ; prawodawstwo ; prawo chełmińskie ; przywilej chełmiński ; prawo miejskie

:

Na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1476 prawo chełmińskie zostało uznane za powszechnie obowiązujący na terenie całej prowincji Prus Królewskich. Rychło okazało się jednak, że normy te opowiadają w pełni nowym wyzwaniom związanym z zmianą przynależności państwowej Prus Królewskich. Przepisy prawa chełmińskiego poddane były u schyłku XVI w. kolejnym rewizjom (1566, 1580, 1594) modyfikującym pierwotną treść aktu prawnego. Mimo, iż nigdy nie sformułowano oficjalnej kodyfikacji znowelizowanego przywileju i prawa chełmińskiego to w latach 1744 i 1767 ukazały się systematyczne układy prawa chełmińskiego. Edycja z 1767 zawiera pierwotną treść przywileju, teksty kolejnych rewizji oraz indeks nazw instytucji prawnych. Dokument ten obejmuje prócz treści przywileju miejskiego całość układu prawa chełmińskiego łącznie z normami procesowymi i karnymi. Warto zaznaczyć, że inaczej niż w przypadku Korony na terenie Prus Królewskich prawu chełmińskiemu i przynajmniej w teorii podlegać mieli wszyscy mieszkańcy.

:

1767

:

Hanov, Michael Christoph (1695-1773) ; Bartels, Johann Friedrich (?-1770)

Place_of_issue:

Danzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.2448

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: