Object structure
:

Manuale controversisticum, seu Methodus Compendiosa, Veritatem Fidei Catholicae contra errores oppositos nervose propugnandi. In commodum praeprimis ad animarum curam aspirantium elucubrata a P. Francisco Hertzig Societatis Jesu.

:

Herzig, Franciscus

:

stary druk XVIII w. ; Herzig, Franciscus (1674-1732) ; kościół katolicki XVII i XVIII w. ; protestantyzm XVII i XVIII w. ; reformacja XVII i XVIII w. ; kontrreformacja XVII i XVIII w. ; polemiki religijne XVII i XVIII w. ; ateizm ; jezuici

:

Pismo polemiczne wymierzone w przeciwników kościoła katolickiego autorstwa jezuity - Franciszka Herziga. Dzieło dowodzi prawdziwości doktryny katolickiej i jednocześnie wykazuje błędy ateizmu i reformacji. Wpisuje się tym samym w szerszy nurt polemik religijnych doby kontrreformacji, których głównym medium stał się właśnie druk. Pismo opiera się w pierwszej części na wyliczeniu tzw. “obsevationes” i “quaeres”, czyli spostrzeżeń i dociekań dotyczących powracających na przestrzeni wieków konkretnych błędów w myśli teologicznej prowadzących do wewnętrznych podziałów w kościele. W kolejnych rozdziałach autor omawia i poddaje krytyce m.in. takie zjawiska z obszaru teologii jak ateizm, pietyzm i liczne odłamy protestantyzmu (np. jansenizm, quesnelianizm). W dalszej części pisma znaleźć można również obszerne uwagi dotyczące Pisma Świętego (zwłaszcza w kontekście jego interpretacji), jedności kościoła świętego i prawdziwości rzymsko-katolickiej doktryny oraz roli sakramentów. Pismo kończy się rozdziałem poświęconym jednej z najbardziej kontrowersyjnych ówcześnie kwestii, czyli dewocjonaliom i kultowi świętych.

:

1732

:

Typis Academicis Collegii Societatis Jesu

Place_of_issue:

Wratislaviae

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.79

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: