Object structure

:

Wol-eingerichtetes Gebet eines studirenden Jünglings, welches, als der Ehr-Tugend und Weißheit Beflissene Johann Jacob Fademrecht Bonarum Artium im löblichen Thornischen Gymnasio Studiosus des Wol-Edlen, nahmhafften und Hoch-Weisen H[er]rn David Fademrechts Königlich[er] Stadt Marienburg wolverdienten und jetzo Praesidirenden Burgermeisters Vielgeliebter einziger Sohn, D[ato] 1 Septermb[is] dieses 1712ten Jahres mit Christlichen Ceremonien zur Erden bestattet wurde. Aus Psalm 51. v[ersus] 12, 13, 14. In einer Christlichen Leich-Predigt betrachtet hat Ephraim Praetorius, der Thornischen Kirchen Senior, und zu S[ankt] Marien Pastor

:

Praetorius, Ephraim ; Fademrecht, Johann Jacob ; Fademrecht, David

:

stary druk - 18 w. ; Praetorius, Ephraim (1657-1723) ; Fademrecht, Johann Jacob (1696-1712) ; Fademrecht, David (16...-po 1728), ; Fademrecht, David, senior (16..-po 1689) ; Schultz, Georg Peter (1680-1748) ; Jaenichen, Peter (1679-1738) ; Böhmen, Johann (16...-?) ; mowa żałobna ; Gimnazjum Toruńskie ; śmierć studenta ; Malbork

:

Druk żałobny autorstwa Ephraima Praetoriusa, pastora kościoła Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, poświęcony wspomnieniu zmarłego 27 sierpnia 1712 r. 16-letniego studenta Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, Johanna Jacoba Fademrechta. Był on jedynym synem aktualnie urzędującego burmistrza miasta Malborka Davida Fademrechta i jego żony Anny z domu Perschke, córki browarnika. Druk dedykowany jest burmistrzowi Fademrechtowi i jego aktualnej żonie – Elżbiecie z d. Nesselmann. Wyrazy współczucia Praetoriusa składa także siostrom zmarłego – Christinie z d. Fademrecht, żonie kupca malborskiego Michaela Nare oraz młodszej Annie Fademrecht. Druk zawiera mowę żałobną na s. 1-48, od s. 49 natomiast zamieszczony jest życiorys zmarłego studenta. Johann Jakob Fademrecht urodził się w Malborku 22 lipca 1696 r. w rodzinie patrycjuszowskiej, również jego dziad David Fademrecht pełnił stanowisko burmistrza Malborka. Wymienieni są także, babka Christina z d. Kümmelin oraz dziadkowie ze strony matki – Johann Perschke oraz Anna z d. Arletin z Weiland. Wymienieni zostali nauczyciele kształcący Johanna Jakoba – Johann Böhmen, rektor szkoły w Malborku oraz Christian Heinrich Gassert. W Gimnazjum Toruńskim rozpoczął naukę 5 lutego 1712 r. za czasu rektoratu Petera Jaenichena oraz Georga Petera Schultza, doktora nauk medycznych i filozoficznych. Studenta wyróżniała pilność nauki, miłość do rodziców, których regularnie odwiedzał oraz pobożność. Zmarł po długoieh chorobie na dezynterię (Rote Ruhr). Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.II.1219-Pol.8.II.1227.

:

[1712]

:

Nicolai, Johann

Place_of_issue:

Thorn

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.1221

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)