Object structure

:

Geschichte der Preussischen Lande, Königlich-Polnischen Antheils, die sich seit dem Ableben Königes Stephani, Unter der Regierung Sigismundi III. Bis ins Jahr 1605. zugetragen. Alles Aus geschriebenen Nachrichten abgefast und mit gehörigen Urkunden versehen

:

Lengnich, Gottfried ; Schreiber, Thomas Johan

:

stary druk - 18 w. ; Lengnich, Gottfried (1689-1774) ; Schreiber, Thomas Johan (1699-1778) ; Kronika ; Prusy ; Polska ; historia ; XVI w. ; konflikty religijne ; Zygmunt III Waza (1587–1632)

:

Tom czwarty „Historii Prus” jest pierwszym z dwóch tomów (IV-V), w których Lengnich opisuje rządy Zygmunta III Wazy (1587–1632). Po Przedmowie zamieścił „Nachricht von der Religions-Änderung in Preußen” (s. 1-24), w której omawia problematykę i przyczyny konfliktów religijnych w w Prusach. Rozpoczyna okresem chrystianizacji w X w. i opisem misji św. Wojciecha, następnie kontynuuje opis od przybycia Zakonu Niemieckiego aż do pierwszych przejawów reformacji w Prusach na początku XVI w. i ich skutków. Tę część kończy opisem pokoju oliwskiego (1660). Lengnich wyraża przy tym nadzieję na nastanie lepszych czasów dla wyznawców protestantyzmu. Następnie rozpoczyna się właściwy tekst „Historii Prus” począwszy od okresu interregnum po śmierci króla Stefana Batorego (1587) i wyboru Zygmunta na króla Polski. Lengnich wiele miejsca poświęca sporowi między katolikami i protestantami o kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku oraz o klasztor brygidek. Tom kończy małżeństwo Zygmunta III z austriacką księżniczką Konstancją (1605). Po s. 376 następuje dział „Documenta” zawierający treść najważniejszych dokumentów wydanych w omawianym w tomie okresie oraz indeks (od s. 183).

:

1726

:

Schreiber, Thomas Johan

Place_of_issue:

Dantzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.67

:

de ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)