Object structure

:

Geschichte der Preussischen Lande, Königlich-Polnischen Antheils, seit dem Ableben Sigismundi Augusti, bis auf den Todt Königes Stephani, der zu Ende des Jahres 1586 eingefallen. Alles Aus geschriebenen Nachrichten zusammen getragen und mit nöhtigen Urkunden versehen

:

Lengnich, Gottfried ; Schreiber, Thomas Johan ; Stolle, Johann Daniel

:

stary druk - 18 w. ; Lengnich, Gottfried (1689-1774) ; Schreiber, Thomas Johan (1699-1778) ; Stolle, Johann Daniel (1688-1724) ; Kronika ; Prusy ; Polska ; Dzieje Prus ; XVI w. ; Gdańsk ; Henryk Walezy (1574-1575) ; Stefan Batory (1576-1586)

:

Trzeci tom „Historii Prus” gdańskiego historyka Gottfrieda Lengnicha (472 s.). Obejmuje okres od 1572 r., tj. śmierci króla Zygmunta Augusta, aż do 1586 r., omawia oba okresy interregnum, następnie krótki okres rządów Henryka III Walezego i dziesięć lat panowania króla Stefana Batorego. W Przedmowie Lengnich syntetycznie omawia znaczenie wydarzeń opisanych w tym tomie. Autor powtarza krytyczne słowa kierowane pod adresem polskiej szlachty oraz powołania powołania Unii Lubelskiej (1569), na mocy której Prusy Królewskie zostały inkorporowane do Korony. Uważał, że powinnością króla Henryka Walezego (1574-1575) było zrównanie wiary protestanckiej z katolicką w Prusach oraz potwierdzenie starych przywilejów i swobód ziemi pruskiej (przeciw zapisom Unii Lubelskiej). Opis panowania Stefana Batorego (1576-1586) i konfliktów zbrojnych, w które zaangażowany był Gdańsk cechuje rzeczowość, choć w opisach konfliktu z Gdańskiem (1577), Lengnich wyraźnie stoi po stronie gdańszczan. Stwierdza wręcz, że nie byłoby tej wojny, gdyby inaczej rozwiązano kwestię pruską na Unii Lubelskiej. W drugiej części tomu (po s. 472 ) znajduje się dział „Documenta”, w którym zawarto treść najważniejszych dokumentów z tego okresu w j. łacińskim oraz indeks rzeczowy (po s. 164).

:

1724

:

Stollens Wittwe, Johann Daniel ; Schreiber, Thomas Johan

Place_of_issue:

Dantzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.67

:

de ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)