Object structure
:

Vindicatio genuini sensus Ecclesiae Catholico-Ruthenae. De forma sacramenti Eucharistiae, authoritati SS. Patrum Orientalium innixa propria vero traditione ejusdem Ecclesiae Ruthenae firmata per declarationes illustrata opera ac studia [...]

:

Lubieniecki, Teodozy

:

stary druk - 18 w. ; Lubieniecki, Teodozy (ca 1698–1751) ; Jan Chryzostom (ok. 354–407; św.) ; Ambroży (ok. 337–397; św.) ; Jan Damasceński (ok. 675–749; św.) ; Mogila, Petro Simeonovič (1596–1647) ; Gizel, Innocenty (?–1684) ; Galâtovs'kij, Ìoanikìj (?–1688) ; Eucharystia ; grekokatolicyzm ; prawosławie ; liturgia

:

Kompilacja cytatów w języku cerkiewnosłowiańskim, polskim i po łacinie, które potwierdzają, że w Kościele grekokatolickim (w unii z Kościołem rzymskokatolickim) do konsekracji postaci eucharystycznych dochodzi konkretnie w momencie wypowiedzenia przez kapłana słów Chrystusa: „to jest ciało moje; to jest krew moja”, a nie przez całość modlitwy eucharystycznej (jak uznaje Kościół prawosławny). Przytoczone cytaty na potwierdzenie praktyki katolickiej pochodzą od Ojców Kościoła (Jan Chryzystom, Ambroży z Mediolanu, Jan Damasceński), następnie ze źródeł liturgicznych oraz z dzieł teologicznych poważanych autorytetów tradycji prawosławnej od XVI do XVIII w. (metropolita kijowski Piotr Mohyła, archimandryta Ławry Peczerskiej Innocenty Gizel, archimandryta czernichowski Joanicjusz Galatowski, metropolita riazański i muromski Stefan Jaworski). Poświadczenia uporządkowane są w trzech ekspozycjach nazywanych pierwszą mówiącą o formie Eucharystii u Ojców Kościoła, drugą o formie Eucharystii w Kościele unickim oraz trzecią udowadniającą, że właściwa tradycja eucharystyczna nigdy nie została w Kościele unickim zarzucona. Tekst zakończony grafiką przedstawiającą trójkątny monument opleciony bluszczem pomiędzy dwoma palmami.

:

1748

:

Drukarnia Jezuitów (Lwów)

Place_of_issue:

Lwów

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.335

:

lat ; chu ; pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: