Object structure

:

Geschichte der preussischen Lande koeniglich-polnischen Antheils unter der Regierung Johannis Casimiri aus geschriebenen Nachrichten zusammen getragen und mit gehoerigen Urkunden versehen.

:

Lengnich, Gottfried ; Schreiber, Thomas Johan

:

Gdańsk ; Lengnich, Gottfried (1689-1774) ; stary druk - 18 w. ; dzieje Prus ; Polska ; kronika 18 w. ; potop szwedzki, XVII w. ; Jan Kazimierz (1648–1668) ; XVII w. ; Schreiber, Thomas Johan (1699-1778)

:

Tom siódmy „Historii Prus” Gottfryda Lengnicha (do s. 336), w którym opisuje on panowanie króla Jana Kazimierza (1648–1668). Lengnich był zdania, że za konflikt z Kozakami odpowiedzialna była Polska. Za klęskę polskiej dyplomacji uznał dopuszcznie do otwartego konfliktu ze Szwecją i poświęca potopowi szwedzkiemu (1655-1660) sporo miejsca. Kronikarz z dumą opisuje gotowość zbrojną prowincji pruskiej, a zwłaszcza Gdańska, do wojny w przeciwieństwie (jego zdaniem) do innych terytoriów Polski. Lengnich zarzucał Polakom, że ich szczególną cechą był fakt, że w przeciwieństwie do innych narodów prowadzą częste konflikty zbrojne na własnym terytorium. Podkreśla także wierność Gdańska wobec Korony. Po s. 336 następuje dział „Documenta”, w którym zamieszczono treść najważniejszych dokumentów z okresu panowania Jana Kazimierza oraz indeks (po s. 169).

:

1734

:

Schreiber, Thomas Johan

Place_of_issue:

Danzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.67-7

:

de ; pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)