Object structure

:

Gerhard von Malbergh, hochmeister des deutschen Ordens. Ein historisch-diplomatischer Nachtrag zum ersten Bande der Geschichte Preussens [...]

:

Malberg, Gerhard von (ok. 1200–1244) ; wielcy mistrzowie Zakonu Krzyżackiego ; historia Prus - dokumenty dyplomatyczne ; historia Zakonu Krzyżackiego ; Baczko, Ludwig von (1756–1823)

:

Praca historyczna o wielkim mistrzu krzyżackim w latach 1240–44, Gerhardzie von Malbergu (ok.1200-1244) napisana przez historyka królewieckiego Ludwiga von Baczko (1756-1823) i pomyślana jako uzupełnienie do pierwszego tomu jego sześciotomowej Geschichte Preußens. Autor wyjaśnia, że od momentu wydania Geschichte Preußens uzyskał dostęp do kolejnych źródeł dotyczących historii Zakonu, a ponieważ nierealnym okazało się przygotowanie nowego wydania Geschichte zdecydował się opublikować oddzielnie uzupełnienia. Autor obficie cytuje po łacinie różne źródła średniowieczne (kroniki, listy, dokumenty). W całości wydaje trzy źródła łacińskie: list papieża Innocentego IV (1195–1254) do Gerarda związanego z nadaniem Zakonowi Prus jako lenna papieskiego, przywilej cesarza Fryderyka II dla miasta Kolonii, w którym Gerhard von Malberg występuje jako jeden ze świadków, oraz dokument Innocentego IV, w którym papież potwierdza zasadę, że niedopuszczalne jest przechodzenie braci pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Zakonem Templariuszy. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.II.1195-Pol.8.II.1199.

:

1806

:

bey Friedrich Nicolovius

Place_of_issue:

Königsberg

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.1199

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)