Object structure

:

D. J. Conradus Tiberius de Wallenrod, Mariani ordinis praefectus generalis XXI [...] Jo. Jac. Rohdio […] et respondente Jacobo Friderico Kuhn […] disput. posterior in Acad. Regiom. a. 1719. April. die habita

:

Kuhn, Jacob Friedrich

:

stary druk - 18 w. ; dysertacja historyczna - 18 w. ; Wallenrode, Konrad von (ok. 1330–1393) ; wielcy mistrzowie Zakonu Krzyżackiego ; historia Zakonu Krzyżackiego ; historia Prus

:

Druga część dysertacji historycznej o Konradzie von Wallenrode - wielkim mistrzu Zakonu Krzyżackiego w latach 1391–93 (w pierwszej respondentem był Jacob Friedrich Rohde, patrz sygn. Pol.8.II.1196). Autor broni Wallenrodego przed negatywną oceną wyrażaną przez wcześniejszych historyków związanych z Gdańskiem, przede wszystkim dominikanina Szymona Grunaua (około 1470–około 1531) - (autor Kroniki), Caspara Schütza (1540–1594) - (Historia rerum Prussicarum), Johanna Caspara Venatora (Historischer Bericht von dem Marianisch-Teutschen Ritter-Orden) i Friedricha Büthnera (1622–1701) - (Hemerologium), którzy krytykowali zaborczą politykę Wallenroda w stosunku do Gdańska. W tej części dysertacji przede wszystkim broni Wallenroda przed zarzutami o grabieżczą politykę podatkową i brak szacunku dla przywilejów duchowieństwa. Autor wykorzystał w swojej dysertacji nieopublikowaną biografię Wallenroda pióra Matthaeusa Praetoriusa (1635–1704) oraz również nieopublikowane dziełko napisane przez potomka Konrada von Wallenroda, Ernesta Wallenrode. Dysertacja napisana po łacinie z licznymi cytatami w języku niemieckim. Dedykacja dla rodu Wallenrodów. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.II.1195-Pol.8.II.1199.

:

1719

:

typis Reusnerianis

Place_of_issue:

Regiomonti

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.1196-2

:

lat ; ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)