Object structure

:

Conspectus Tertius Magistrorum Ordinis Teutonici Generalium sistitur in Gymn. Thorun. a m. Martino Böhm P.P. an. M. DCC. XII. d. XIII Junii

:

Böhm, Martin

:

stary druk - 18 w. ; dysertacja naukowa - historia Zakonu Krzyżackiego - 18 w. ; historia Prus ; historia Zakonu Krzyżackiego ; wielcy mistrzowie Zakonu Krzyżackiego ; Gimnazjum Toruńskie

:

Dysertacja historyczna o mistrzach Zakonu Krzyżackiego: Konradzie Zöllner von Rotenstein (1382–90), Konradzie von Wallenrode (1391–93), Konradzie von Jungingen (1393–1407), Ulrichu von Jungingen (1407–1410), Heinrichu von Plauen (1410–13), Michaelu Küchmeister von Sternberg (1413–22), Paulu Bellitzer von Russdorff (1422–41), Konradzie von Erlichshausen (1441–49), Ludwiku von Erlichhausen (1450–67), Henryku Reuss von Plauen (1467–70), Henryku Reffle von Richtenberg (1470–77), Martinie Truchsess von Wetzhausen (1477–89), Janie von Tieffen (1489–97), Fryderyku Wettynie (1498–1510) i Albrechcie Hohenzollernie (1510–25). Dystertacja opiera się średniowieczne źródła łacińskie i niemieckie i obszernie je cytuje. Autor korzysta również z wcześniejszych prac historycznych, przede wszystkim autorstwa Krzysztofa Hartknocha, historyka i profesora Gimnazjum Toruńskiego. Dedykacja dla Davida Brauna, wysokiego urzędnika Królestwa Prus odpowiedzialnego za terytorium Elbląga. Na ostatniej, niezadrukowanej karcie nota rękopiśmienna korygująca informację zawaratą w dysertacji o dacie śmierci Fryderyka Wettyna (w tekście jest 12 grudnia, wedle noty rękopiśmiennej powinno być 14 grudnia). Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.II.1195-Pol.8.II.1199.

:

1712

:

Nicolai, Johann Ludwig

Place_of_issue:

Thorunii

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.1195-3

:

lat ; ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)