Object structure
:

Sancti Bonaventurae Ordinis Minorum, S.R.E. Cardinalis Episcopi Albanensis, Seraphici Doctoris Ecclesiae, Speculum Disciplinae ad Novitios, et de Profectu Religiosorum. Item Epistola; Memoralia XXV pietatis eximia documenta complectens, pro usu Fratrum Minorum Observantium Provinciae Litvanae reimpressum Anno Dni 1752

:

[Bonawentura, św] ; [Besse, Bernard de] ; [Augsburg, David von]

:

stary druk - XVIII w. ; Bonawentura (św. 1221–1274) ; Besse, Bernard de (1230?-1300/1304) ; Augsburg, David von Augsburg (–1271) ; Ordo Fratrum Minorum ; łacińskie dzieła teologiczne ; franciszkanie ; nowicjat ; życie zakonne

:

Zbiór tekstów dla nowicjuszy franciszkańskich. Najpierw Manus religiosorum, tekst komentujący 5 maksym dla nowicjuszy franciszkańskich. Następnie wydanie dzieła Speculum disciplinae przypisywanego błędnie św. Bonawenturze. Prawdziwym autorem jest być może Bernard de Besse, franciszkanin, towarzysz św. Bonawentury. Dzieło składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zasad zachowywania dyscypliny zakonnej w różnych sytuacjach (od sposobu odprawiania świętego oficjum po normy zachowania dla braci w obcowaniu ze świeckimi (ss. 1–233); druga podsumowuje te zasady wedle podziału na szacunek należny Bogu, sobie samemu oraz bliźnim (ss. 234–289). Podaje również szczegółowe wskazania dotyczące nowicjuszy. Następnie dzielo De profectu religiosorum, tu również przypisane św. Bonawenturze, a w rzeczywistości będące wyciągiem z dzieła De exterioris et interioris hominis compositione Davida z Augsburga. Zawiera ono wskazówki dla zakonników, w jaki sposób udoskonalać się w cnocie i walczyć z wadami (s. 291–336). Następnie kolejne dzieło przypisywane tutaj niesłusznie św. Bonawenturze, Epistola memorialia XXV pietatis eximia documenta (być może pismo oryginalnie pochodzące z kręgu cysterskiego).

:

1752

:

Drukarnia Akademicka

Place_of_issue:

Vilnae

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.I.2a

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: