Object structure
:

Historisch-Chronologische Tabellen, in welchen die vornehmsten Geschichte der Europäischen Könige und Potentaten kürzlich angezeiget sind, zu besserer repetition und Begrieff der Compend. Histor. der H[e]r[r]n von Pufendorffs [...]

:

Jaenichen, Peter ; Puffendorf, Samuel von ; Nicolai, Johann Ludwig

:

stary druk - 18 w. ; Jaenichen, Peter (1679-1738) ; Puffendorf, Samuel von (1632-1694) ; Nicolai, Johann Ludwig (1709-1744) ; Rösner, Johann Gotfryd (1658-1724) ; tablice chronologiczne

:

Podręcznik do nauki historii zawierający tablice chronologiczne autorstwa Petera Jaenichena słynnego rektora Gimnazjum Toruńskiego w latach 1709-1738. W dedykacji Jaenichen zwraca się do swego patrona burmistrza Johanna Gottfrieda Rösnera, mówiąc, że chcąc podziękować za jego dobroć, zebrał w tym dziele wiele innych przykładów dobrych uczynków. Czynili je dawni sławni bohaterowie, królowie i inni szlachetni ludzie z różnych krajów, którzy niewątpliwie dzięki nim dostąpili nieśmiertelności. Jaenichen wyraża opinię o ostatecznym rozstrzyganiu wydarzeń historycznych przez Boga, gdyż tylko Jego wola może odmienić bieg historii. Dzieło zostało pomyślane jako pomoc w korzystaniu z podręcznika dla uczniów Gimnazjum Toruńskiego, mające ułatwić im lekturę i zrozumienie dzieła Samuela von Pufendorfa „Compendium Historiae”. Zgodnie z tytułem, dzieło zawiera tablice chronologiczne z historii powszechnej. Obejmują one zestawienie tabelaryczne wydarzeń historycznych od stworzenia świata do początku roku 1720. Królowa szwedzka, Ulryka Eleonora Wittelsbach jest wymieniona jako aktualnie rządząca, a wiadomo, że abdykowała w lutym 1720 r. Pierwsza tabela zawiera równoległe zestawienie wydarzeń historycznych od stworzenia świata, historię ludu żydowskiego, Greków i Rzymian, Persów, Macedończyków, Asyryjczyków, Egipcjan i innych. Kolejne zestawiono w analogiczny sposób - wydarzenia ułożone są wg panowania władców od starożytności aż po wiek XVIII.

:

[1721]

:

Nicolai, Johann Ludwig

Place_of_issue:

Thorn

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.IV.5

:

de ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: