Object structure

:

Prvssia christiana, sive de introdvctione religionis christianae in Prvssiam per martyres tentata, qvorum vitas veritati historicae restitvit, atqve nonnvlla ad illvstrationem X. et XI. sec. facientia inservit Andreas Schottvs, ag. Dantisc

:

Schott, Andreas

:

stary druk - 18 w. ; historia Prus - 10-11 w. ; historia chrześcijaństwa - czasopisma niemieckie - 20 w. ; Wojciech (ok. 956–997; św.) ; Brunon z Kwerfurtu (ok. 974–1009; św.) ; Schott, Andreas (1707–1764)

:

Dzieło historyczne o chrystianizacji Prus w średniowieczu. Autor rozpoczyna od wskazania, że nie ma dowodów na to, że chrześcijanstwo dotarło do Prus w okresie apostolskim i że najwcześniejsze pewne informacje o chrześcijanstwie w najbliższym sąsiedztwie Prus należy wiązać z działalnością Cyryla i Metodego. Właściwa chrystianizacja Prus mogła się jednak rozpocząć dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa w Polsce i powstaniu tu organizacji kościelnej. Właściwe informacje o wczesnych próbach nawracania Prusów związane są z postacią św. Wojciecha, którego życiu, działalności i męczeńskiej śmierci poświęcona jest zasadnicza część dzieła. Następnie mowa o działalności św. Brunona z Kwerfurtu i jego męczeństwie w Prusach. Autor opiera się na licznych źródłach średniowiecznych, zwłaszcza żywotach wspomnianych świętych. Na końcu errata. Na karcie ze słowem do czytelnika oraz na karcie, na której rozpoczyna się pierwszy rozdział ozdobne drzeworyty przedstawiające słońce. Na k. tyt. egzemplarza rękopiśmienna nota proweniencyjna „Neumann”.

:

1738

:

Knoch, Georg Marcus

Place_of_issue:

Gedani

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.3306

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)