Object structure

:

Geschichte der preussischen Lande koeniglich-polnischen Antheils unter dem Könige August dem Zweyten. Alles aus geschriebenen Nachrichten zusammen getragen und mit gehörigen Urkunden versehen

:

Lengnich, Gottfried ; Schreiber, Thomas Johan ; Brühl, Heinrich

:

Gottfried Lengnich (1689-1774) ; Thomas Johan Schreiber (1699-1778) ; Heinrich Brühl (1700-1763)

:

Tom dziewiąty „Historii Prus” Gottfryda Lengnicha (do s. 398) dedykowany jest saskiemu tajnemu ministrowi na dworze króla Augusta III Sasa, grafowi Heinrichowi Brühlowi (1700-1763), z którym Lengnich prowadził korespondencję jako syndyk. Kronikarz omawia i chwali panowanie Augusta II w Polsce (1697–1706; 1709–1733), którego syn jako August III panował w momencie publikacji kroniki. Lengnich szeroko omawia poparcie gdańszczan dla kandydatury Franciszka Ludwika de Burbon, księcia Conti, który dzięki przekupstwu wygrał elekcję na tron polski w 1697 r. Relacjonuje atak wojsk wiernych Augustowi II, który zmusił księcia Conti do opuszczenia miasta i wycofania się. Stało się to dzięki zaaresztowaniu gdańskich statków we francuskich portach. Konflikt zakończył się w 1712 r., po tym jak Gdańsk zapłacił 100 000 zł. Po abdykacji Augusta II w 1706 r. nowo wybrany król Stanisław Leszczyński nie wzbudził zainteresowania Lengnicha. Kronikarz nawet nie wymienił go z imienia i nazwiska. Zanotował także, że po powrocie na tron Augusta II w 1709 r., za przychylność króla gdańszczanie musieli zapłacić 600 000 zł. W części zatytułowanej „Beylagen” znajdują się teksty dokumentów z omawianego okresu i indeks (po s. 83).

:

1755

:

Schreiber, Thomas Johan

Place_of_issue:

Danzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.67-9

:

de ; pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)