Object

Planned object

Title: Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu o Planie Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na 1980 Rok, Projekt - broszura

:

W grudniu 1979 roku przygotowano do przegłosowania, przez lokalny samorząd terytorialny Wojewódzką Radę Narodową (WRN) w Elblągu uchwałę o Planie Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego na 1980 rok. Dokument o tej treści znajduje się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej w Dokumentach Życia Społecznego. Możemy go porównać z podobnymi materiałami lokalnymi, dotyczącymi jednak takich planów ustalanych przez Miejską Radę Narodową (MRN) miasta Elbląga na różne lata. Wystarczy wpisać w nasz Wortal sekwencji słów - "Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu". W tym przypadku wyjątkowo nie jest to druk ale ładnie oprawiona broszura. Na okładce dokumentu dotyczącego planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa zabrakło informacji zawartej w środku nad tekstem, że jest to tylko projekt uchwały. Projekt zawierał preambułę na jakiej podstawie powstała oraz 6 paragrafów z wytycznymi do jej realizacji. Paragraf pierwszy opisywał cele, które chciano osiągnąć, drugi dotyczył zadań i środków planu społeczno-gospodarczego rozwoju. Trzeci najbardziej rozbudowany, opisywał proporcje procentowe i kwotowe wyznaczonych celów gospodarczych oraz w niektórych przypadkach środki na te cele. Trzy ostatnie paragrafy, dotyczyły stałych pozycji uchwał podejmowanych przez lokalny samorząd - po pierwsze zobowiązania władz administracyjnych do zapewnienia pełnej realizacji planowanych zadań (w tym wypadku Wojewody Elbląskiego). Po drugie - zobowiązania wyznaczonych komisji samorządu do kontroli realizacji zadań ustalonych w planach (w tym wypadku Komisji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu). Po trzecie daty w której uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą (tym razem jest to 01.01.1980 rok). Odpowiedzialnym za wystawiony dokument był Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Antoni Połowniak.

Place_of_issue:

Elbląg

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

May 13, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70236

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information