Object

Planned object

Title: Plan Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na Rok 1980, Załącznik - broszura

:

W grudniu 1979 r. Urząd Wojewódzki w Elblągu wydał druk pod nazwą - "Plan społeczno-gospodarczego rozwoju województwa elbląskiego na 1980 rok" - załącznik do Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. O tym samym planie z roku 1979 mówi inny dokument z naszych zbiorów (Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z grudnia 1979 roku). Materiały omawianego dokumentu były przeznaczone na XXI zwyczajną sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Elblągu, która odbyła się w grudniu 1979 r. Dokument w formie kserowanego maszynopisu, zawierał na wewnętrznej miękkiej stronie tytułowej napis - "Do użytku służbowego". Treść podzielono tym razem tylko na trzy części - wstęp, charakterystyka podstawowych założeń planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa na 1980 rok. W spisie treści, trzecią część zatytułowano - "Syntetyczne dane o społeczno-gospodarczym rozwoju województwa na 1980 rok". Tymczasem po tekście z 19 strony treści opisowej, następuje część nazwana w tekście - Podstawowe wskaźniki społeczno-gospodarczego rozwoju województwa elbląskiego na rok 1980. Oczywiście tytuł w spisie treści i tytuł w tekście mówią o tym samym a dane zostały przedstawione w formie tabel, bez żadnego komentarza. Wstęp wyjaśnił nam inspiracje tego planu (praktycznie nadrzędne w tamtym systemie gospodarczo-politycznym) - program VI i VII Zjazdu PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Już podczas tworzenia planu (1979), twórcy (gospodarka socjalistyczna oparta była na tzw. centralnych Narodowych Planach Społeczno-Gospodarczych 5-letnich, pod nie planowano i realizowano roczne plany lokalne) podkreślali trudności wynikające z poprzedniego planu 1976-1980 (trudności w rolnictwie, budownictwie, energetyce i podjętych inwestycjach. Z tego powodu miały nastąpić zmniejszenia lub przesunięcia w czasie, szeregu zaplanowanych zadań. Priorytet planu przewidywał zabezpieczenie poziomu życia mieszkańców, przyspieszenie tempa rozwoju usług, produkcji przemysłowej na zaopatrzenie rynku i eksportu (który był potrzebny rządzącym w pozyskiwaniu dewiz zagranicznych). Rozwój rolnictwa i kompleksu gospodarki żywnościowej. Budownictwo mieszkaniowe do tej pory pierwszoplanowe, teraz zeszło na dalszy plan. Zadania poprawy efektywności, wdrożenie systemu oszczędnościowego uznano za podstawowe zadania 1980 roku. W części opisowej dotyczącej rozdziału drugiego poruszono następujące kwestie - ludność i zatrudnienie, przemysł, rolnictwo, transport i łączność, obrót towarowy i usługi. Następnie przybliżono gospodarkę mieszkaniową i komunalną, usługi kulturalno-socjalne. Najważniejsze do tej pory w gospodarce socjalistycznej, inwestycje i remonty oraz budownictwo i produkcję lokalną materiałów budowlanych zostawiono na koniec rozdziału. Możemy porównać treść tego dokumentu z innym znajdującym się na naszych stronach internetowych z 1975 roku.

Place_of_issue:

Elbląg

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

May 13, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70235

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information