Object

Planned object

Title: Zbiór Aktów Prawnych o Charakterze Organizacyjnym Obowiązujących w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu - biuletyn

:

Biblioteka Elbląska posiada w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego ważny dokument z dawnego Urzędu Wojewódzkiego (UW) w Elblągu. W wyniku reformy administracyjnej naszego kraju od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 działało Województwo Elbląskie na czele z Wojewodą. Z racji jego funkcjonowania, potrzebny był odpowiedni, rozbudowany aparat administracyjny w postaci Urzędu Wojewódzkiego. Jak każdy urząd potrzebował do sprawnej działalności odpowiednią strukturę komórek i wydziałów realizujących swoje zadania. Te z kolei musiały pracować na przyjętych i opisanych zasadach prawnych. Właśnie taki "Zbiór aktów prawnych o charakterze organizacyjnym obowiązujących w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu" posiadamy. Dokument pochodzi z 1987 roku, z początków pracy urzędu, zawiera 158 ponumerowanych stron, wstęp, różne zarządzenia wojewody, pismo okólne Nr 3/78 i decyzję Nr 12/78. Przytoczone w treści jedno z zarządzeń dotyczy utworzenia wydziałów (jednostek równorzędnych), zakresu ich czynności i organizacji wewnętrznej. Inne zarządzenie stanowi regulamin pracy UW w Elblągu, następne wyjaśnia kwestię przeprowadzania kontroli przez wydziały. Kolejne opisuje ewidencję i kontrolę wykonania aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę Elbląskiego. Z pośród ośmiu zarządzeń, wartym przytoczenia jest to, dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz likwidacji źródeł ich powstawania. Książka na sztywniejszej okładce posiada w lewym górnym rogu pieczęć z Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego. W górnym prawym rogu znajduje się osobisty podpis właściciela - Alicji Bednarczuk, długoletniego Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Na stronie tytułowej dokument posiada nadruk - "Do użytku wewnętrznego".

Place_of_issue:

Elbląg

:

DŻS - VIII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

May 9, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70222

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information