Object

Planned object

Title: Do Wszystkich Rolników, Do Załóg PGR, POHZ, SKR, Do Pracowników Instytucji i Przedsiębiorstw Obsługi Rolnictwa Województwa Elbląskiego - druk

:

W naszych zbiorach prezentowanych także, na stronach internetowych znajdują się trzy druki związane z wybuchem Kryzysu gospodarczego z lat 80-tych. Tematycznie są współzależne, gdyż lokalne władze zwracają się do społeczeństwa o zachowanie spokoju i nie wspieranie akcji strajkowych, pogłębiających tylko chaos i kryzys. Dokument zwracający się - "Do wszystkich rolników" oraz ludzi związanych z branżą rolniczą, w najmniejszym stopniu epatuje groźbą totalnego chaosu gospodarczego. O trudnościach gospodarczych możemy jedynie domniemywać ze zdania o powołaniu specjalnej Komisji Rządowej, mającej rozpatrywać ich problemy socjalno-bytowe, by nastąpiła poprawa warunków życia ludności wiejskiej. O tej Komisji Rządowej mówi jeden ze wspomnianych wyżej dokumentów Prezydenta Miasta Elbląga Zdzisława Wąsa. Obaj autorzy pisma - Wojewoda Elbląski i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej powołując się "na wyjątkowo uciążliwą w tym roku (1980) pogodę" w czasie trwającej akcji żniwnej i siewu ozimin, przypominają się ludziom pracujących w sektorze wytwarzającym żywność o zaangażowanie w produkcji chleba, mleka, mięsa i warzyw. W tytule dokumentu wymieniono pracowników związanych z rolnictwem - pracowników PGR-ów (Państwowych Gospodarstw Rolnych), pracowników POHZ-ów (Państwowych Ośrodków Hodowli Zarodowej) czy pracowników SKR-ów (Spółdzielni Kołek Rolniczych). Jedynie opisywany właśnie dokument posiadał datę jego utworzenia 27.08.1980 roku, natomiast ten trzeci Wojewody Elbląskiego Leszka Lorbieckiego, również jej nie posiadał.

Place_of_issue:

Elbląg

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

Object collections:

Last modified:

May 8, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70219

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information