:

Vernünftige Gedancken über die Schöpffung der Welt überhaupt [ …]

:

Buttstett, Johann Andreas

:

stary druk - 18 w. ; teologia - religia - stworzenie świata - 18 w. ; rozprawa teologiczno – filozoficzna – religia – stworzenie świata - 18 w. ; Buttstett, Johann Andreas (1701-1765)

:

Publikacja wydana w 1737 roku w Lipsku i Wolffenbüttel autorstwa niemieckiego teologa, filozofa i pedagoga Johanna Andreasa Buttstetta (1701-1765). Obszerne dzieło o stworzeniu świata dedykowane jest niemieckiemu luterańskiemu teologowi Balthasarowi Mentznerowi IV (1679-1741). Dokument prezentuje teologiczne rozważania i refleksje autora związane i ideą stworzenia świata i podejmuje próbę wyjaśnienia i interpretacji jego natury i sposobu powstania. Materiał wskazuje, że zarówno niebo jak i ziemia oraz wszystko co istnieje jest dziełem Boga – Stwórcy, podkreśla zależność między Bogiem, człowiekiem i światem i zasadniczą dobroć tego co zostało stworzone dla szczęścia ludzkości i na chwałę Boga. Opracowanie uwypukla fakt, iż świat powstał w wyniku wypowiedzenia przez Boga Słowa istnienie świata jest dziełem mądrego zamysłu Boga-Stwórcy a zasadniczym kluczem interpretacyjnym jest pojęcie stworzenia z niczego. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91544 – 91545.

:

1737

:

Verlegts Johann Christoph Meiβner

Place_of_issue:

Leipzig ; Wolffenbüttel

:

stary druk

:

application/pdf

:

91544

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: