:

Gotthold Ephraim Lessings Leben des Sophokles

:

Lessing, Gotthold Ephraim ; Eschenburg, Johann Joachim

:

stary druk - 18 w. ; literatura niemieckojęzyczna - Sofokles - 18 w. ; Sofokles - życie i twórczość ; Ajas - tragedia Sofoklesa - przekład niemiecki - fragment ; Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) ; Eschenburg, Johann Joachim (1743-1820)

:

Publikacja wydana w 1790 roku w Berlinie przez Johanna Joachima Eschenburga (1743-1820) – niemieckiego historyka literatury, krytyka, stanowiąca część spuścizny literackiej Gottholda Ephraima Lessinga (1729-1781) - niemieckiego estetyka, dramaturga, pisarza, krytyka, teoretyka literackiego epoki oświecenia, reformatora teatru niemieckiego i jednego z najważniejszych autorów dramatycznych tamtego okresu. Dzieło Lessinga jest obszernym opisem życia i twórczości Sofoklesa oraz zawiera krótki fragment niemieckiego przekładu prawdopodobnie najstarszej tragedii Sofoklesa - Ajas . Sofokles ( ok.496 p.n.e. – 406 p.n.e.) był największym obok Ajschylosa i Eurypidesa tragikiem starożytnej Grecji. Był również politykiem, dowódcą wojskowym i kapłanem. W ciągu swojego długiego, bo około 90-letniego, życia napisał 123 tragedie, z czego do naszych czasów, zachowało się w całości zaledwie siedem. Przy opracowaniu dokumentu o życiu Sofoklesa Lessing bazował na bogatych źródłach starożytnych oraz średniowiecznych autorów i biografów (znanych i anonimowych). Wykorzystał m.in. wiadomości i informacje pochodzące m.in. z Księgi Suda (gr.Biblíon Súda) - bizantyjskiego leksykonu z X wieku, materiały greckiego sofisty i biografa Flawiusza Filostrata (ok.170 - ok.248), dokumenty Johannesa Meursiusa (1579-1639) - niderlandzkiego filologa klasycznego, historyka i leksykografa etc.

:

1790

:

bei Christian Friedrich Voβ und Sohn

Place_of_issue:

Berlin

:

stary druk

:

application/pdf

:

91462

:

ger ; lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: