Object structure
:

3 Sejmik Regionalny - zaproszenie

:

Elbląg - kultura - 20 w. ; kultura polska - 20 w. ; kultura - województwo warmińsko-mazurskie - 20 w. ; Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury ; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" ; Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ; Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu ; Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ; Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie ; Ośrodek Badan Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ; Wojewoda Olsztyński ; Sala Szklana Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ; Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie

:

Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w Elblągu, w Suwałkach, Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie, Ośrodek Badan Naukowych im. W. Kętrzyńskiego pod patronatem Wojewody Olsztyńskiego dr Janusza Lorenza zorganizowały "III Sejmik Regionalny" pod nazwą "Regionalizm - Tradycja - Problemy Współczesności". Impreza była sponsorowana przez Ministra Kultury i Sztuki Zdzisława Podkańskiego. Obrady miały odbyć się 6 września 1997 roku w Sali Szklanej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie mieszczącej się przy ulicy M. J. Piłsudskiego. Dla zainteresowanych przygotowano miejsca zakwaterowania, miejsce posiłku, podano sposoby dojazdu na miejsce oraz ofertę zaproszenia innych osób towarzyszących do zakwaterowania. W programie przygotowano koncert, przemówienie powitalne Wojewody Olsztyńskiego, wystąpienia oficjalnych gości, przerwę wystąpienia przedstawicieli regionów z Olsztyna, Elbląga i Suwałk. Po obiedzie miała rozpocząć się dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwał po których miało nastąpić zakończenie obrad.

:

1997

Place_of_issue:

Olsztyn

:

zaproszenie

:

application/pdf

:

DŻS - XII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.
×

Citation

Citation style: