Object

Planned object

Title: Materiały Redakcyjne z MKZ NSZZ Solidarność 1980, sprawy różne - maszynopis

:

W naszych zbiorach bibliotecznych Dokumentów Życia Społecznego znajdują się też niecodzienne zbiory. Tak jest w przypadku materiałów redakcyjnych, przygotowanych przez MKZ (Międzyzakładowy Komitet Założycielski) NSZZ "Solidarność" Elbląg do druku do 2 numerów jakiegoś czasopisma. Prawdopodobnie to materiały związane z działalnością "Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ "Solidarność" Elbląg". Materiały pochodzą z 1980 roku i dotyczą dwóch różnych kwestii. Pierwszy materiał był praktycznie jednorodny i zaprezentowaliśmy pod tym linkiem - Materiały Redakcyjne z MKZ NSZZ Solidarność 1980, Robotnicy 80, w drugim przypadku mamy do czynienia z różnymi sprawami zajmującymi numer biuletynu. Tutaj też pojawia się problem, gdyż pierwsza strona przygotowanego materiału nie istnieje, na drugiej znajduje się zakończenie drukowanego tekstu. Wydaje się, że poruszono tu sprawę jakiegoś zebrania związanego z polskim rolnictwem, mowa jest o postulatach - wprowadzenia systemu rent i emerytur, rejestracji własnego związku zawodowego (dotyczyłoby to rolników indywidualnych). Z pozostałych kwestii dwie są ważne - jednolitej zasady świadczeń dofinansowania PGR i SKR (PGR-y to Państwowe Gospodarstwa Rolne posiadające zaplecze własnościowe w postaci budynków, maszyn rolniczych, gruntów rolnych i inwentarza żywego wspierane i dofinansowane przez państwo a SKR-y to społeczne Spółdzielnie Kółek Rolniczych, gdzie lokalne grupy rolników oraz państwo wspólnie zakupywały maszyny rolnicze i wypożyczały go rolnikom. T.CH). Druga kwestia dotyczyła demokratyzacji organizacji samorządowych (w rolnictwie). w przygotowanym materiale jest podziękowanie za dary na rzecz ofiar trzęsienia Ziemi we Włoszech, Komunikat Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Spółdzielczości Pracy NSZZ "Solidarność" przy MKZ w Gdańsku w sprawie tworzenie podobnych komisji związanych ze spółdzielczością przy innych MKZ-tach. Tutaj znajdziemy zabawny opis spotkań oficieli z Warszawy z przedstawicielami związków zawodowych przy spółdzielniach elbląskich oraz w tej samej sprawie list ZKZ (Zakładowa Komisja Założycielska) "Solidarność" przy Usługowej Spółdzielni Pracy (USP) w Elblągu do Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy (CZSP) w Warszawie. Inny z komunikatów dotyczył porozumienia związków zawodowych z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. MKZ prosi by pracownicy zakładów budowlanych składali informacje o realizacji porozumienia lub napotykanych trudnościach ze strony władz. W materiale do druku znalazł się też felieton dotyczący sportu - "W tej chwili są ważniejsze sprawy". Poruszono sprawę wybudowania Pomnika Ofiar Grudnia 1970 na zebraniu plenarnym MKZ 08.10.1980 r., gdzie znaczna część robót miała być wykonana społecznie, przy największym współudziale Zakł. Mech. "Zamech", Elbląskiego Kombinatu Budowlanego (EKB) i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (EPBP). Ostatnim elementem mającym być zamieszczonym w numerze jest list zwykłego obywatela, który przyszedł do redakcji MKZ-u. Szary obywatel domaga się w nim, by rozmowy w telewizji o odbywających się w kraju przemianach przeszły z teorii do praktyki. Jak pisze - "Po pierwsze: w jaki sposób mają się wypowiedzieć ludzie nie posiadający telefonu? Po drugie: społeczeństwu nie jest przedłożony projekt (konkretnych zmian) do wglądu, więc jak można nad nimi dyskutować? Po trzecie: rzekoma dyskusja w największych zakładach przemysłowych polega zazwyczaj na informacji odgórnej na zebraniu POP (Podstawowa Organizacja Partyjna), czy KSR (Konferencja Samorządu Robotniczego) (rodzaj organu reprezentacji pracowniczej T.CH)."

Place_of_issue:

Elbląg

:

maszynopis

:

DŻS - VII.1.1 - Solidarność

:

pol

Prawa:

NSZZ „Solidarność” Elbląg

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2019

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/70038

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information