Object structure
:

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr VIII/33/79 MRN w Elblągu z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie aktualnej sytuacji w zatrudnieniu i głównych kierunków polityki w tym zakresie w mieście Elblągu na rok 1980 - druk

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; praca - zatrudnienie - 20 w. ; Miejska Rada Narodowa - 20 w. ; Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu ; Urząd Miejski w Elblągu - 20 w. ; Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

Urząd Miejski w Elblągu wydał we wrześniu 1981 roku druk, w którym przedstawił Sprawozdanie z realizacji uchwały Miejskiej Rady Narodowej z przed dwóch lat z roku 1979 a dotyczącej aktualnej sytuacji w zatrudnieniu i głównych kierunków polityki w tym zakresie w mieście Elblągu. Uchwała mówiła o oszczędnym gospodarowaniu siłą roboczą, zwiększeniu wydajności i jakości pracy oraz efektywnym wykorzystaniu czasu pracy. Kładła nacisk na prawidłowe zatrudnienie absolwentów, weryfikację aktualnych kierunków naboru do szkół, rozszerzenie orientacji i poradnictwa zawodowego, przede wszystkim narzucała rozwój bazy socjalno-bytowej czyli zwiększeniu ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach. trzeba pamiętać, iż uchwala dotyczyła przełomu lat 1979/80 a więc totalnego kryzysu, dewaluacji waluty i ciągłych przestojów (strajki) w zakładach pracy. Z tego względu uchwała stała się ofiarą własnych czasów i nie mogła spełniać swoich wymagań. Mówi o tym sprawozdanie jak i podane liczby - "nastąpiło zmniejszenie wykonania produkcji i usług (według planów budżetowych miasta), co było wynikiem ... znacznych niedoborów surowcowo-materiałowych, jak również strat czasu pracy spowodowanych przestojami w pracy". Pogorszyło się wykorzystanie czasu pracy, ze względu na strajki i absencje chorobowe pracowników spowodowane licznymi zachorowaniami na gruźlicę i inne choroby zakaźne, choroby układu krążenia, nerwowego i oddechowego. Taki stan rzeczy odbił się na zmianie sytuacji na rynku pracy (spadek liczby wolnych miejsc pracy z 466 w poprzednim roku do 256 w roku 1980). Również niezrealizowano planowanej ilości absolwentów, z różnych przyczyn - jedna z nich absolwenci zgłosili się pod koniec roku, w którym ukończyli szkoły i Wydział Zatrudnienia nie miał dla nich propozycji. W dziedzinie orientacji i poradnictwa zawodowego to punkt doradztwa zatrudniający 2 psychologów, pedagoga i osobę zajmującą się informacją zawodową, przy Wydziale Zatrudnienia dopiero jest w trakcie organizacji. Rozwój bazy socjalno-bytowej także kulał, ponieważ istniały poważne problemy z realizacjami podjętych inwestycji, program ratowany był, więc przez remonty i modernizacje dotychczasowego stanu posiadania. W tej dziedzinie władze miejskie mogły się pochwalić zwiększeniem pracowniczej bazy hotelowej, gdyż oddano do użytku hotel robotniczy dla ZPO (Zakłady Przemysłu Odzieżowego) "Truso". W dalszej części sprawozdania poruszono sprawę aktualnej sytuacji na rynku pracy w Elblągu, planowanymi kierunkami działań w zakresie zatrudnienia na 1982 rok i lata następne.

:

1981

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.
×

Citation

Citation style: