Object structure

:

Funkcjonowanie placówek usługowych w Elblągu w powiązaniu z reformą gospodarczą - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; Usługowa Spółdzielnia Pracy w Elblągu ; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu ; Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Zryw" w Elblągu ; Spółdzielcze Zakłady Obuwnicze im. M. Buczka w Elblągu ; Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Elblągu ; Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy w Elblągu ; Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

We wrześniu 1982 roku Urząd Miejski w Elblągu wydał broszurkę w której przeanalizowanofunkcjonowanie branży usługowej po zmianach jakie się odbyły w wyniku reformy gospodarczej. Treść dokumentu dotyczyła usług tzw. bytowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz usług o charakterze osobistym. Usługi tego typu prowadzone są przez jednostki drobnej wytwórczości, przedsiębiorstwa handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług, przedsiębiorstwa i organizacje turystyczne oraz rzemiosło. Z tego względu materiał zorganizowano i podzielono na dwie zasadnicze części - główne problemy z którymi zmagały się jednostki usługowe po wprowadzeniu reformy na podstawie zgłaszanych problemów przez poszczególne jednostki gospodarcze. W części drugiej przedstawiono działania Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakresie działania placówek usługowych w oparciu o istniejące przepisy prawne. W pierwszej części opisano działania Usługowej Spółdzielni Pracy na terenie byłego województwa elbląskiego (obejmowała 17 branż, podporządkowywała sobie 60 zakładów pracy i punktów przyjęć, w 1981 roku zrealizowała 30 % wszystkich usług bytowych). Państwową firmą świadczącą usługi bytowe dla ludności było także Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego dostarczającego na rynek konsumencki artykuły przemysłowe i usługi związane z naprawą dostarczanego sprzętu AGD i RTV. Pozostałe Spółdzielnie koncentrowały się na ściśle określonych usługach - Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Zryw" (krawiectwo), Spółdzielcze Zakłady Obuwnicze im. M. Buczka (szewstwo), WSS "Społem" (Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Elblągu) obejmowała fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, fotograficzne, krawiectwo, dziewiarstwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo i inne. Dużą rolę w wykonywaniu usług bytowych dla ludności odgrywało rzemiosło elbląskie, w którym wiele funkcji zależy od pojedynczego właściciela, dysponującego skromnymi warunkami lokalowymi, nieskomplikowanym wyposażeniem technicznym, ale przez wielość zakładów usługowych zbliżało je do odbiorcy. Dalej w dokumencie opisano działającą sieć tych placówek oraz jej rozwój szczególnie placówek rzemieślniczych oraz ich rozmieszczenie. Jeszcze dalej opisano nowe inwestycje powstające i związane z usługami, terminowość i jakość świadczonych usług, stan zatrudnienia i zmianowość oraz ceny usług (te ostatnie miały istotny wpływ na działalność idei popytu i podaży po wprowadzeniu reformy). W części drugiej dokumentu skoncentrowano się na roli koordynującej Prezydenta Miasta Elbląga oraz o przepisach na mocy, których działali usługodawcy. W tym zakresie oczekiwano od Sejmu na wiele nowych przepisów regulujących i umożliwiających własną działalność gospodarczą. Duże znaczenie miało przyjęcie zasady, że zwalniany lokal po rzemieślniku mógł tylko być przekazany do użytkowania innemu rzemieślnikowi. Zobowiązano Prezydenta Miasta Elbląga do podjęcia szeregu kroków umożliwiających rozwój rzemiosła i usług. Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy został również zobligowany do przedstawienia na jednej z Sesji MRN (Miejskiej Rady Narodowej - dawnego samorządu lokalnego) informacji o podległych spółdzielniach. Kładziono nacisk na większa rolę Federacji Konsumentów, Izby Rzemieślniczej i Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy. Tekst kończą cztery tabele statystyczne - Sprzedaż (wartość) usług ogółem dla ludności w jednostkach gospodarki uspołecznionej (j.g.u.) na terenie Elbląga w latach 1981-1982 w tys. zł., Sieć zakładów usług bytowych j.g.u. w podziale na branże w Elblągu w latach 1981-1982, Sieć rzemieślniczych zakładów w Elblągu w podziale na branże w latach 1981-1982 oraz Szkolenie uczniów w zakładach rzemieślniczych w Elblągu w latach 1981-1982.

:

1982

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej