Object structure

:

Informacja Statystyczna - Materiały dla Delegatów na Zjazd Założycielski WZSP w Elblągu - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu ; Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Elblągu

:

W listopadzie 1980 roku ukazała się niewielka broszurka pod nazwą - "Informacja Statystyczna - Materiały dla Delegatów na Zjazd Założycielski WZSP (Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy) w Elblągu". Broszurka pojawiła się w związku ze spodziewaną reorganizacją Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy (WSP) w Elblągu w czasie planowanego zjazdu założycielskiego WZSP w Elblągu nową instytucję o nazwie Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Elblągu. Broszurka liczyła tylko 9 numerowanych stron, na których znajdowało się 7 tabel, bez żadnej dodatkowej treści. Tabele dotyczyły podstawowych zestawień techniczno-ekonomicznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. Najważniejsze z nich to na stronie 4 tabela - "Wyniki finansowe w latach 1978-1980", wynikało z niej, że zyski z roku na rok się zwiększały 73755 zł w 1978 na 83704 zł w roku 1979. Na stronie 7 tabela - "Wykonanie zadań w usługach dla ludności za III kwartał 1980 roku" oraz na stronie 8 tabela - "Środki trwałe brutto". Z tej ostatniej tabeli wynikało, iż WSP w roku 1979 dysponowała środkami trwałymi na sumę 236 825 zł, w tym budynki - na sumę 116 348 zł a maszyny i urządzenia na sumę 74 317 zł.

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej