Object structure
:

Bernhard Ramazzini’s […] Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und Handwerker neu bearbeitet und vermehret von Dr. Johann Christian Gottlieb Ackermann

:

Ramazzini, Bernardino ; Ackermann, Johann Christian Gottlieb

:

stary druk - 18 w. ; medycyna - historia ; medycyna - choroby zawodowe - diagnostyka ; medycyna pracy - historia ; Ramazzini, Bernardino (1633-1714) ; Ackermann, Johann Christian Gottlieb (1756-1801)

:

Dzieło Bernardino Ramazziniego (1633-1714) - włoskiego lekarza, profesora Uniwersytetu w Padwie , pioniera medycyny pracy. De Morbis Artificum Diatriba, wydana została po raz pierwszy w 1700 r. w Modenie. Biblioteka Elbląska dysponuje niemieckim tłumaczeniem z 1780 roku zredagowanym przez Johanna Christiana Gottlieba Ackermanna (1756-1801) – niemieckiego doktora, którego centralnym punktem pracy naukowo – badawczej było studiowanie i tłumaczenie na język niemiecki obcojęzycznych, historycznych opracowań i publikacji medycznych. Ramazzini co było innowacyjne, uważał, że jednym z podstawowych pytań, jakie powinien zadać lekarz choremu, było pytanie o zawód – jako pierwszy zwrócił uwagę na choroby zawodowe i wpływ pracy zawodowej na zdrowie człowieka. W części pierwszej zostały omówione w sposób ogólny przyczyny chorób zawodowych. Wskazał jako czynniki chorobotwórcze – używanie materiałów chorobotwórczych, zajmowana pozycja przy pracy, miejsce pracy. Kolejna część omawia przyczyny i najczęstsze choroby występujące w konkretnych zawodach. Autor wyodrębnił 5 grup rzemiosł, które miały wspólne czynniki negatywnie wpływające na zdrowie. Były to:1) „zawody brudne” - garbarze, kuśnierze, siodlarze, olejarze, serowarzy, mydlarze, wytwórcy świec, pracze, rzeźnicy, grabarze etc. (Podstawową wadą pracy był smród i brud związany z powstawaniem produktu, przeszkadzający nie tylko rzemieślnikowi, ale także okolicznym mieszkańcom. Zalecano więc lokowanie warsztatów związanych z tymi zawodami poza murami miejskimi, ze względu na ich wpływ na powietrze.)2) „zawody kurzące” - piekarze, młynarze, pracownicy młynów, perukarze, murarze i kamieniarze;3) „zawody wymagające chodzenia, siedzenia i stania” - krojczy sukna, pończosznicy, krawcy, gońcy, jeźdźcy, tragarze, szermierze, Żydzi; 4) zawody związane z wodą – łaziebnicy, rybacy, żeglarze, pracownicy salin, winiarze, piwowarzy;5) zawody różne – pracownicy fabryk, wykonujący zawody delikatne (złotnicy, zegarmistrzowie), mówcy, śpiewacy, fleciarze / trębacze, rolnicy;

:

1780

:

bey D.C. Franzen und J. C. Grosse

Place_of_issue:

Stendal

:

stary druk

:

application/pdf

:

91500

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: