Object structure
:

De arte gymnastica libri sex, […]

:

Mercuriale, Girolamo

:

stary druk - 16 w. ; kultura fizyczna i sport - czasy starożytne ; kultura fizyczna i sport – historia ; Mercuriale, Girolamo (1530 – 1606)

:

Dzieło autorstwa Girolamo Mercuriale (1530 – 1606), włoskiego lekarza, profesora uniwersytetów w Padwie, Bolonii i Pizie, lekarza książęcych dworów, dożów weneckich i papieży, autora licznych dzieł opartych na nauce Hipokratesa i Galena, często określanego prekursorem pediatrii. Publikacja, wydana w Wenecji w 1573 roku upowszechnia osiągnięcia starożytnych w kwestii kultury fizycznej i sportu. W książce zarysowana jest przede wszystkim historia ćwiczeń fizycznych uprawianych w czasach starożytnych. Mercuriale opisuje, bazując na antycznych tekstach, rodzaje popularnych wówczas ćwiczeń i ich wpływ na zdrowie. Opisy ćwiczeń są wzbogacone o cytaty ze starożytnych dzieł medycznych i literackich, takich jak Iliada czy Odyseja. Mercuriale za starożytnymi Grekami dzieli ćwiczenia na 3 grupy – medyczne, mające na celu poprawić stan zdrowia lub będące częścią terapii – był to jedyny rodzaj ćwiczeń dopuszczalny w całości; ćwiczenia wojskowe – mające na celu przygotowanie fizyczne do walki, uznawane za częściowo dopuszczalne, oraz całkowicie niedopuszczalne treningi uprawiane dla rozrywki lub zawodów. Oprócz korzyści zdrowotnych, jakie płynęły z ćwiczeń, De Arte Gymnastica ostrzega także przed konsekwencjami, jakie mogą nieść ze sobą, i to nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale także społecznego (np. zapasy nie były odpowiednie dla wysoko urodzonych). Posiadane przez Bibliotekę Elbląską drugie wydanie dzieła jest nieco zmienione przez samego autora w stosunku do pierwszego wydania z 1569 r. Zostało ono wzbogacone o ilustracje. Mercuriale dokonał również poprawek w tekście wzmacniając rolę ćwiczeń jako elementu przygotowania do walki, a mniejszy nacisk kładąc na zdrowotne znaczenie sportu.

:

1573

Place_of_issue:

Venetiis

:

stary druk

:

application/pdf

:

Ob.6.II.3015

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: