:

Die Münze in Altpreuβen

:

Eisermann, Emil

:

numizmatyka - Prusy - rys historyczny ; mincerstwo - Prusy - rys historyczny ; monety pruskie - historia ; Lehndorff, Karol Meinhard (1870-1936)

:

Publikacja wydana w 1930 roku w Halle (Saale), zawierająca odczyt Emila Eisermanna zaprezentowany podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Niemieckich Stowarzyszeń Historyczno - Antycznych (niem. Gesamtvereins der duetschen Geschichts-und Altertumsvereine) w połączeniu z konferencją zorganizowaną w Gdańsku - Oliwie 31 sierpnia 1928 roku. Tematyka referatu koncentruje się na zagadnieniu szeroko pojętej numizmatyki i mincerstwa na terenach Prus. Materiał dedykowany został pasjonatowi numizmatyki, kolekcjonerowi - grafowi Karolowi Meinhardowi von Lehndorff (1870-1936). Lehndorffowie, obok Dohnów i Dohnhoffów, należeli do najstarszych i najbardziej wpływowych rodzin wschodniopruskiej arystokracji. Rodową siedzibą rodu był Sztynort ( niem. Steinort) obecnie osada w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie węgorzewskim. Kilkudziesięciostronicowa publikacja zawiera m.in. rys historyczny rozwoju sztuki bicia monet, informacje o gatunkach, typach, rodzajach monet, ich datowaniu i przeznaczeniu, zleceniodawcach emisji, dokonanych znaleziskach historycznych na terenach będących przedmiotem opisów etc. - począwszy od czasów panowania zakonu krzyżackiego po czasy Fryderyka Wilhelma II.

:

1930

:

Abteilung Verlag der Münzhandlung A.Riechmann & Co.

Place_of_issue:

Halle (Saale)

:

książka

:

application/pdf

:

34790

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: