Object structure

:

Ueber die Ungewißheit des Todes und das einzige untrügliche Mittel sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen und das Lebendigbegraben unmöglich zu machen […]

:

Hufeland, Christoph Wilhelm Friedrich

:

tanatofobia ; anabioza ; Hufeland, Christoph Wilhelm Friedrich (1762-1863)

:

Pierwsze opublikowane dzieło Christopha Wilhelma Friedricha Hufelanda (1762-1863) – osobistego lekarza króla Prus Fryderyka Wilhelma III, które jest odpowiedzią na nasilony pod koniec XVIII i w XIX wieku strach przed byciem pochowanym żywcem (tanatofobia). Już we wstępie autor wskazuje, że granica między życiem a śmiercią nie jest tak jednoznaczna, jak się powszechnie wydaje. Jednym z przykładów stanu pomiędzy życiem a śmiercią jest stan śmierci pozornej (anabioza, niem. Scheintod), w której organizm jest w stanie przetrwać, zachowując minimalną aktywność życiową. W taki stan mieli zapadać częściej ludzie nerwowo chorzy, raczej kobiety niż mężczyźni. Miał on być główną przyczyną pomyłek i pogrzebów za życia. Podstawową metodę sprawdzenia, czy rzekomy denat żyje czy jednak umarł na dobre, było czekanie. Autor zaleca wstrzymanie się z pogrzebem do wystąpienia objawów rozkładu ciała. W związku z tym zaproponował budowę Vitae dubiae asylum (azyl życia wątpliwego), w którym miano przechowywać ciała osób, co do których nie było pewności, czy naprawdę nie żyją. W zajmującej najwięcej miejsca kostnicy Hufeland zaplanował okno, przez które miał co jakiś czas spoglądać strażnik i sprawdzać, czy ktoś nie ożył.

:

1791

:

bey C. J. L. Glüsing

Place_of_issue:

Weimar

:

stary druk

:

application/pdf

:

93574

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)