:

Aus der Zeit von Theodor von Schöns westpreuβischem Oberpräsidium

:

Simson, Paul

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Schön, Heinrich Theodor von (1773 - 1856) ; Simson, Paul (1869-1917) ; nadprezydenci prowincji pruskich - 19 w.

:

Nadbitka, wydana w Berlinie w 1902 roku pochodząca z niemieckiego miesięcznika Preusische Jahrbücher (periodyk ukazujący się w latach 1858-1935), wydawanego w ówczesnym okresie pod redakcją Hansa Delbrücka. Publikacja zawiera artykuł, urodzonego w Elblągu Paula Simsona (1869-1917) - gdańskiego pedagoga i historyka. Tematyka kilkudziesięciostronicowego opracowania jest opisem życia i działalności Heinricha Theodora von Schön (1773 - 1856) ze szczególnym uwzględnieniem okresu pełnienia przez niego funkcji nadprezydenta Prus Zachodnich. Heinrich Theodor von Schön był niemieckim politykiem, który odegrał istotną rolę w zrywie stanów wschodniopruskich przeciw Napoleonowi. Stał na czele regencji gąbińskiej. W 1816 roku został nadprezydentem Prus Zachodnich, w 1824 również Prus Wschodnich, a w 1829 roku zjednoczonej prowincji pruskiej. Po opublikowaniu liberalnego manifestu Woher und Wohin? w 1842 roku został zwolniony ze służby państwowej przez króla Fryderyka Wilhelma IV. Znaczną część życia i działań poświęcił swojej wielkiej fascynacji jaką była przeszłości krzyżackiego Malborka, zamek i samo miasto. Theodor von Schön określany był mianem aktywnego i ekspansywnego promotora odbudowy zamku w Malborku. W 1815 roku przedstawił w Berlinie projekt jego odbudowy. W efekcie tych działań w dwa lata później (1817) zainicjowano prace budowlane, którym von Schön, obdarzony zadaniem kierowania odbudową, oddawał się z wielką energią i zapałem.

:

1902

:

Verlag von Georg Stilke

Place_of_issue:

Berlin

:

nadbitka

:

application/pdf

:

34798

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: