:

Das Abstimmungsgebiet Marienwerder in seinen geographischen und geschichtlichen Zusammenhängen. Eine Darstellung für die Interalliiertte Kommission für Regierung und Volksabstimmung in Marienwwerder

:

Kwidzyn - historia ; Kwidzyn - obszar plebiscytowy – opis-1920 r. ; plebiscyt – Warmia i Mazury – 1920 r. ; plebiscyt – Warmia i Mazury – materiały agitacyjne - 1920 r.

:

Dokument opublikowany w 1920 roku w Kwidzynie (niem. Marienwerder) stanowiący opis kwidzyńskiego okręgu plebiscytowego (niem.Abstimmungsgebiet Marienwerder) i jego historyczno-geograficznych powiązań z Niemcami. Powstanie Państwa Polskiego i zakończenie I wojny światowej spowodowały, iż wzmogły się wśród Polaków nastroje niepodległościowe. 18 stycznia 1919 roku przedstawiciele koalicji 27 państw zasiedli do obrad konferencji pokojowej w Paryżu. W trakcie obrad został zawarty traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku i ratyfikowany 20 stycznia 1920 roku. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny. W trakcie konferencji ustalono m. in. polską granicę zachodnią. O losach Powiśla, Warmii i Mazur oraz Górnego Śląska miał zdecydować przeprowadzony na tych ziemiach plebiscyt. W Prusach wyróżniono dwa obszary głosowania (tereny plebiscytowe): obszar głosowania Kwidzyn w Prusach Zachodnich na wschód od Wisły, a także obszar głosowania Olsztyn, w południowych okręgach Prus Wschodnich. Materiał zgromadzony w publikacji miał typowo agitacyjny charakter. Został przygotowany przez utworzoną 8 czerwca 1919 roku w Malborku tak zwaną Wspólnotę Pracy (Arbeitsgemeinschaft). Była to organizacja ponadpartyjna, zgodnie z obowiązującym w czasie przygotowań do plebiscytu hasłem: „Ojczyzna ponad partiami”. Dysponując nieograniczonymi funduszami, doskonale przygotowanym materiałem propagandowym i opierając się na całym niemieckim aparacie urzędniczym organizacja postawiła sobie za cel szkalowanie Polski na wszelkie możliwe sposoby tak by ostatecznie w wyniku plebiscytu sporne tereny pozostały w granicach państwa niemieckiego. Dokument przygotowano na potrzeby międzynarodowej Komisji Międzysojuszniczej, złożonej dla każdego okręgu z pięciu członków mianowanych przez Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone. Komisja była organem kontrolnym zwycięskich mocarstw, a jej głównym zadaniem, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego było zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania w warunkach pełnej wolności, rzetelności i tajności. Argumentacja podnoszona w opublikowanym materiale, poparta licznymi danymi statystycznymi dowodziła m.in. że połowa omawianych obszarów nigdy nie należała do Polski, a druga połowa jedynie przejściowo, że rodowici Niemcy stanowią aż 85% ludności tych ziem, większość zakładów przemysłowych znajduje się w niemieckich rękach i to właśnie oni kształtują życie społeczne, gospodarcze i kulturalne na opisywanym obszarze etc. Wynik przeprowadzonego na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920 roku plebiscytu okazał się dla Polaków niekorzystny. W okręgu Marienwerder ponad 92% (w Olsztynie ponad 97%) głosujących zdecydowało się pozostać w Prusach Wschodnich, a więc w Rzeszy Niemieckiej.

:

1920

Place_of_issue:

Marienwerder

:

książka

:

application/pdf

:

35814

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)