:

Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Marienwerder für das Schuljahr 1890/91

:

szkolnictwo - Prusy - 19 w. ; Gimnazjum Królewskie - Kwidzyn - 19 w. ; Gimnazjum Królewskie - Kwidzyn - sprawozdanie z działalności - 19 w.

:

Sprawozdanie roczne z działalności Królewskiego Gimnazjum w Kwidzynie za rok szkolny 1890/1891. Pierwsza część publikacji jest kontynuacją kroniki szkoły autorstwa nauczyciela G. Zwerga i zawiera rys historyczny placówki wraz z wyszczególnieniem istniejącej i wcześniejszej kadry pedagogicznej, kolegium nauczycielskiego, dane dotyczące uczniów, opis organizacji procesu, metod i programu nauczania, sposób przeprowadzania egzaminów, opis bazy lokalowej, sposób finansowania etc. Druga część sprawozdania to informacje i dane za rok szkolny1890/91, ujęte w formie tabelarycznej i dotyczące całokształtu organizacji i sposobu oraz procesu nauczania w placówce. Szkoła miejska (wcześniej katedralna), istniejąca na Starym Mieście w Kwidzynie co najmniej od XV w., otrzymała 11 listopada 1812 r. status gimnazjum. W 1816 r. przyjęło ono nazwę Gimnazjum Królewskie. Ponieważ dotychczasowe lokum było w złym stanie technicznym i zbyt małe dla rozwijającej się placówki, ówczesny rektor Friedrich C. L. Ungefug rozpoczął starania o pozyskanie nowej siedziby. W 1834 r. zapadła decyzja o budowie szkoły przy wschodniej pierzei ówczesnego Flottwellplatz (ob. plac Plebiscytowy), powstałego w wyniku likwidacji starego cmentarza. Budynek główny został wzniesiony w latach 1835-1838 w stylu klasycystycznym wg projektu opracowanego z udziałem znanego berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkela (1781-1841). Koszty budowy wyniosły około 25.000 talarów. Pod gzymsem wieńczącym, wzdłuż górnej krawędzi elewacji frontowej, umieszczono fryz z łacińską inskrypcją: introite quos musa nascentes Placido lumine viderit ( Niech wejdą ci, na których muza spojrzała przy urodzeniu łaskawym okiem). Po drugiej stronie budynku podobny ryzalit, a pod fryzem napis: munificentia friderici guillemi III regis clementissimi extr. MDCCCXXXVIII (Zbudowano hojnością Fryderyka Wilhelma III najłaskawszego króla 1838).

:

1891

:

Druck der R. Kanterschen Hofbuchdruckerei

Place_of_issue:

Marienwerder

:

książka

:

application/pdf

:

35946

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: