Object structure
:

Gemeinnütziges Volksblatt, Junius 1799

:

czasopisma niemieckie - 18 w. ; Märkische Oekonomische Gesellschaft - Poczdam ; Rochow, Friedrich Eberhard von (1734-1805) ; Agronomia - Niemcy - 18 w.

:

Miesięcznik, którego instytucją sprawczą było Märkische Oekonomische Gesellschaft, towarzystwo założone w 1791 roku, w Poczdamie. Treści merytoryczne czasopisma miały na celu szerzenie wiedzy rolniczo-ekonomicznej i znajomości obowiązującego prawa wśród ludu (chłopstwa). Prezentowana tematyka, opracowana w przejrzysty i prosty sposób, związana była z problematyką właściwej uprawy ziemi, hodowli bydła, trzody chlewnej, właściwego nawożenie i pielęgnacji upraw, walki ze szkodnikami i chorobami roślin i zwierząt, poprawy opłacalności produkcji rolnej itp. Zagadnienia prezentowane były na podstawie zbioru doświadczeń innych ludzi i specjalistów oraz obowiązujących regulacji prawnych. W wydaniach ukazywały się również wyciągi z ustaw niezwykle szerokiego pruskiego Lanndrechtu (oficjalnie "Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich" – powszechny kodeks obowiązujący w Prusach od 1794 do 1900 roku). Kwestie prawne poruszane na łamach miesięcznika miały służyć do właściwego rozumienia zarówno praw jak i obowiązków oraz chronić społeczeństwo przed ewentualnymi karami, przewidzianymi w przypadku łamania obowiązującego prawa. Wydania z 1800 roku poprzedzono przedmową Friedricha Eberharda von Rochow (1734-1805)- niemieckiego magnata, pedagoga, filantropa, zwolennika fizjokratyzmu i propagatora oświaty wśród ludu, który wskazywał przydatność publikacji we wszystkich aspektach życia, szczególnie dla ludności pochodzenia wiejskiego. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się miesięczniki z 1800 roku oraz egzemplarz z czerwca 1799 roku.

:

1799

:

bey Carl Christian Horvath

Place_of_issue:

Potsdam

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010791

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: