Object structure
:

Breslauer Gewerbe-Blatt [...]. (Beilage).

:

czasopisma niemieckie - 19 w. ; przemysł - czasopisma - 19 w. ; Światowa Wystawa w Londynie ; Wrocławskie Stowarzyszenie Przemysłu - czasopisma - 19 w.

:

Wrocławskie Czasopismo Przemysłowe - dwutygodnik będący organem prasowym Śląskiego Centralnego Stowarzyszenia Przemysłu (rzemiosła) i Wrocławskiego Stowarzyszenia Przemysłu (rzemiosła). Czasopismo branżowe o szeroko pojętej tematyce gospodarczej. Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach zeszyty 1- 26 z roku 1862. Dwutygodnik zawiera stałe działy, rubryki tematyczne, m.in. informacje z "życia" związku, szczegółowe sprawozdania z posiedzeń ogólnych i spotkań obu stowarzyszeń, aktualności, komunikaty, dane członków. Czasopismo zawiera spis treści, artykuły tematyczne dotyczące szerokiego spektrum zagadnień i szeregu gałęzi przemysłu, handlu, techniki, technologii i gospodarki, zawierających informacje zarówno o charakterze regionalnym, krajowym jaki i zagranicznym. W roczniku z 1862 roku prezentowane są m.in. zagadnienia odnośnie pozyskiwania złota, opis rur bambusowych i ich zastosowanie w Chinach, topnienie platyny, otrzymywanie eteru czy też opis śląskich kolei. Sporo miejsca, co naturalne pismo poświęca tematyce Światowej Wystawy odbywającej się w Londynie w 1862. Wystawa ta była kolejną z wystaw światowych, organizowaną cyklicznie ekspozycją prezentującą dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata. Pierwsza taka wystawa odbyła się w 1751 w Londynie, a dwie następne w 1798 i 1802 w Paryżu, jednak za pierwszą prawdziwie międzynarodową wystawę światową uznano Wielką Wystawę w Londynie w 1851. Od tego czasu wystawy te były okazją do współzawodnictwa we wszystkich dziedzinach produkcji. Organizatorzy kolejnych wystaw dążyli do prześcignięcia poprzednich, m.in. w dziedzinie rozwiązań technicznych i architektonicznych, czy rozmachu uroczystości oficjalnych. Wrocławskie czasopismo podaje sporo informacji z samej wystawy, w postaci opisów (notatek) z podróży do Londynu, informacji telegraficznych itp. Możemy zapoznać się z technicznymi opisami samej wystawy, opisami budowli i budynków wystawienniczych, prezentowanych ekspozycji itd. Czasopismo wydane we Wrocławiu przez księgarza i wydawcę - Wilhelma Gottlieba Korna (1739-1806). Korn oprócz czasopism niemieckich wydawał dzieła polskie, tłumaczenia z francuskiego na polski lub niemiecki oraz podręczniki szkolne dla młodzieży. Na karcie tytułowej dwie pieczęcie własnościowe - Miejskiej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Handlowego w Elblągu.

:

1862

:

Wilh. Gottl. Korn

Place_of_issue:

Breslau

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012260

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: