Object structure
:

Siedlung und Wirtschaft, 14. Jahgang, November 1932, Heft 3.

:

Zeitschrift für Wohn- und Siedlungswesen, 1931-1933

:

prawo ; osadnictwo ; budownictwo mieszkaniowe ; czasopisma niemieckie - 20 w. ; Niemcy - gospodarka - 20 w. ; Stowarzyszenie Niemieckich Spółdzielni ; Prusy Wschodnie - budownictwo - 20 w.

:

Gospodarczo-ekonomiczny, specjalistyczny miesięcznik dotyczący zagadnień osadnictwa i szeroko pojętego mieszkalnictwa Prus Wschodnich. Porusza m.in. tematykę sposobów i rodzajów różnych form osadnictwa miejskiego i wiejskiego, nowych form osadnictwa, zagadnienia związane ze strukturą osadnictwa, mieszkalnictwa i budownictwa mieszkaniowego, powiązań rozwoju tych dziedzin z uwarunkowaniami gospodarczymi, ekonomicznymi i społecznymi (np. wpływu sytuacji na rynku pracy i bezrobocia czy migracji społeczeństwa na rozwój tych dziedzin), gotowych rozwiązań, które były lub są prezentowane w tych dziedzinach, projektów rozwiązań. Teksty wzbogacane danymi statystycznymi, wykresami, schematami, mapkami, planami, zdjęciami oraz ilustracjami. Poza artykułami z w/w zakresu, miesięcznik prezentuje regulacje i aktualności prawne (m.in. ustawy, rozporządzenia etc.) z zakresu osadnictwa, mieszkalnictwa i budownictwa mieszkalnego wraz z omówieniami. Dostępne są opracowania i opisy dostępnej literatury z wymienionych dziedzin oraz aktualne informacje z rynku budownictwa mieszkaniowego. Tytuł w trakcie ukazywania się ulegał modyfikacji: "Siedlung und Wirtschaft : Zeitschrift für das gesamte Siedlungs- und Wohnungswesen" ; "Siedlung und Wirtschaft : Zeitschrift für den wirtschaftlichen Ausbau des deutschen Ostens". Gazeta wydawana przez „Die Grundstücks-Warte” w Berlinie oraz Królewcu. Redaktorami miesięcznika byli: Julius von Gruner, Wilhelm Schlemm oraz Ferdinand Neumann. Gazeta dostarczała ludności niemieckiej praktycznych porad znakomitych znawców tematu z Berlina, Szczecina, Królewca, Stralsundu, w tym inż. Johannesa Stralsunda, dra Hansa Wagnera, inż. Johannesa Hoffmanna, konserwatora dra F. Balke, Ericha Stürzenackera, Justusa von Grunera, prof. J. Wolffa i wielu innych. Tekst dwukolumnowy, paginacja ciągła w obrębie całego roku. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki z lat 1931-1933.

:

1932-11

:

Die Grundstücks-Warte

Place_of_issue:

Berlin ; Königssberg

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012226

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: