Object structure
:

Deutsche Schulgesetz-Sammlung..., 6. Jahrgang, 30. August 1877, Nr. 35.

:

Niemcy - szkolnictwo - prawo - 19 w. ; Austria - szkolnictwo - prawo - 19 w. ; czasopisma oświatowe niemieckie - 19 w. ; szkolnictwo - prawo - 19 w. ; Szwajcaria - szkolnictwo - prawo - 19 w.

:

Zbiór niemieckiego prawa oświatowego wydawany przez centralny organ systemu szkolnictwa w Rzeszy Niemieckiej, Austrii i Szwajcarii. Czasopismo publikowane przez Wydawnictwo Komissions Verlag Roberta Oppenheima w Berlinie. Teksty redagowane przez nauczyciela seminaryjnego i redaktora „Niemieckiej gazety szkolnej” dr. Eduarda Kellera. W cotygodniowych wydaniach znajdujemy szereg szczegółowych (cytowanych wprost) regulacji prawnych o charakterze zarządzeń, rozporządzeń, zawiadomień różnego szczebla itd. Dostępne są m. in.: statuty, plany edukacyjne, regulacje dotyczące kształcenia nauczycieli, plany kształcenia szkół rożnego szczebla, typu i profilu, regulacje dotyczące realizacji obowiązku szkolnego, funkcjonowania placówek różnego szczebla, statuty i regulacje związane z pracami rad pedagogicznych, systemy oceniania, zasady i sposoby egzaminowania itp. Materiał prezentuje całokształt ówczesnego prawa oświatowego funkcjonującego na terenach Rzeszy Niemieckiej, Austrii i Szwajcarii. Tekst w czasopiśmie dwukolumnowy, podwójna paginacja na każdej z kolumn danej strony (łamy). Paginacja ciągła dla wszystkich zeszytów w obrębie roku.

:

1877-08-30

:

Komissions Verlag von Robert Oppenheim

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012309

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: