Object structure

:

Biuletyn Informacyjno-Tematyczny nr 002/VIII/1978 r. - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; racjonalizacja - 20 w. ; technika - 20 w. ; Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Elblągu ; Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji w Elblągu ; Naczelna Organizacja Techniczna w Elblągu ; Turniej Młodych Mistrzów Techniki ; Turniej Młodych Mistrzów Organizacji ; Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji w Elblągu - wydawnictwa

:

Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji (ZKTiR) przy PGM (Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej)w Elblągu wydał w 1978 roku broszurę informacyjno-tematyczną nr 002, bardzo kiepskiej jakości (ksero). Na stronie ze spisem treści, znajdowała się skserowana ulotka reklamowa tej firmy z charakterystycznym logo. Treść dokumentu stanowią rozdziały - zarys historyczny przedsiębiorstwa, rozwój postępu technicznego, informacja dotycząca działalności Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji w[nbsp] 1977 roku (w tym informacje o broszurze nr 001), sylwetki racjonalizatorów. W rozdziale piątym znalazła się krótka charakterystyka projektów racjonalizatorskich zastosowanych w 1977 roku, w szóstym informacje o udziale młodych racjonalizatorów w TMMT (Turniej Młodych Mistrzów Techniki) i TMMO (Turniej Młodych Mistrzów Organizacji) i ich osiągnięciach. Z tematyką turniejów możemy się zetknąć przeglądając nasze zbiory - "Turniej Młodych Mistrzów Techniki - afisz", "I Wojewódzkie Forum Młodej Kadry Techniczno-ekonomicznej Elbląg 1976 - zaproszenie", "Informacja w sprawie przeprowadzania w zakładach i szkołach eliminacji do Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 1976 roku - zawiadomienie", "Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, wersja normalna - afisz", "Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, wersja wąska I - afisz" czy "Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, wersja wąska II - afisz". Najzabawniejszy mimo kserowanych ilustracji, jest jednak rozdział siódmy tej broszurki poświęcony satyrycznym rysunkom postępu technicznego. W przedostatnim rozdziale skoncentrowano się na problemach do rozwiązania w przedsiębiorstwie a ostatni to reklama czasopisma "Temat" udostępnianego w zakładowej bibliotece. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów do wglądu na naszych stronach, zetkniemy się także z wieloma materiałami dotyczącymi racjonalizacji i techniki w działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, np. - "Sprawozdanie Zarządu Oddziału NOT z Działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu w Latach 1972 - 1976".

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej