Object structure

:

V Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej - zaproszenie

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; racjonalizacja - 20 w. ; technika - 20 w. ; Naczelna Organizacja Techniczna w Elblągu ; Naczelna Organizacja Techniczna Rada Wojewódzka w Elblągu ; Dom Technika w Elblągu ; Naczelna Organizacja Techniczna Rada Wojewódzka w Elblągu - wydawnictwa

:

Rada Wojewódzka Naczelnej Organizacji Technicznej (RW NOT) w Elblągu przygotowała piąte zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się 12 grudnia 1987 roku o godz. 11.00 w Domu Technika NOT w Elblągu, przy ulicy Armii Czerwonej 108 (Dom Technika stoi do dziś pod tym samym numerem lecz ulica nazywa Królewiecka). Pod zaproszeniem podpisali się Przewodniczący RW NOT dr inż. J. A. Zapalski i Sekretarz RW NOT mgr inż. K. Kolasiński. W programie przewidziano otwarcie, wybór przewodniczącego zebrania, przyjęcie porządku i regulaminu obrad, wręczenie odznaczeń, wybór komisji problemowych, sprawozdanie z działalności władz itp. W programie znalazło się dwanaście punktów w tym dyskusja, wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej RW NOT, przejęcie Uchwały z V Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego oraz Zamknięcie Zebrania. Z tym samym tematem zebrania i wyborów do organizacji skupiających gremia techniczne związane jest zaproszenie na "Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego SIMP".

:

1987

Place_of_issue:

Elbląg

:

zaproszenie

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej