Object structure

:

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego SIMP - zaproszenie

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; racjonalizacja - 20 w. ; technika - 20 w. ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Elblągu ; Szkolny Klub Sportowy "Start" w Elblągu ; kawiarnia SKS "Start" ; Park Modrzewie w Elblągu ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Elblągu ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Elblągu - wydawnictwa

:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Elblągu zorganizował Walne Zgromadzenie delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddziału Wojewódzkiego w Elblągu. Odbyło sie ono 24 stycznia 1987 r. o godz. 10.00 w I terminie, a o godz. 10.30 w II terminie w kawiarni SKS (Szkolny Klub Sportowy) "Start" w Elblągu przy ulicy Mazurskiej 6 w Parku Modrzewie. W programie przewidziano otwarcie, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad, wręczenie odznaczeń, wybory komisji - mandatowej, wyborczej, wnioskowej, skrutacyjnej. Cały program przewidywał trzynaście podpunktów i zakończył się dyskusją, podjęciem uchwały oraz Zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Związany z tym tematem zebrania i wyborów do organizacji technicznych jest zaproszenie na "V Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej".

:

1987

Place_of_issue:

Elbląg

:

zaproszenie

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej