Object structure

:

I Wojewódzkie Forum Młodej Kadry Techniczno-ekonomicznej Elbląg 1976 - zaproszenie

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; racjonalizacja - 20 w. ; technika - 20 w. ; Turniej Młodych Mistrzów Techniki ; Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Elblągu ; Zarząd Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Elblągu ; Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Elblągu ; Naczelna Organizacja Techniczna w Elblągu Oddział Wojewódzki ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Elblągu Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział Wojewódzki

:

Biblioteka Elbląska posiada wiele kolekcji dokumentów, najliczniej reprezentowana jest grupa zaproszeń. Z 1976 roku pochodzi zaproszenie na I Wojewódzkie Forum Młodej Kadry Techniczo-Ekonomicznej. Impreza odbyła się w sali Urzędu Miejskiego w dniach 25 - 26 września 1976 r. Na zaproszeniu znajdują się puste miejsce na dane zaproszonego, numer grupy oraz numer zespołu problemowego. Organizatorami byli ZW ZSMP (Zarząd Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej), WRZZ (Wojewódzka Rada Związków Zawodowych), OW PTE (Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwo Ekonomicznego), WKTiR (Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji) oraz OW NOT (Oddział Wojewódzki Naczelnej Organizacji Technicznej). Pierwszego dnia o godz. 9.00 odbyło się spotkanie z władzami społeczno-politycznymi, zwiedzanie elbląskich zakładów pracy, otwarcie wystawy przygotowanej przez WKTiR oraz TMMT (Turniej Młodych Mistrzów Techniki) a następnie obrady plenarne. Drugiego dnia obradowano w zespołach i podsumowano Turniej Młodych Mistrzów Techniki, kolacja o godz. 18.00 była ostatnim punktem programu (posiłki oraz część towarzyska były zaplanowane). Wśród naszych dokumentów znajdziemy również inne zbliżone tematycznie - "Turniej Młodych Mistrzów Techniki", "Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na Temat Przez Nowe Technologie do Wyższej Jakości i Ekonomiczności Produkcji Odlewów Staliwnych 13 - 14 Maja Elbląg - Zamech".

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

zaproszenie

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej