Object structure

:

Wynagrodzenie za Urlop Wypoczynkowy i Inne Świadczenia ze Stosunku Pracy - broszura

:

Dąbrowski, Eugeniusz

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; praca - zatrudnienie - 20 w. ; zakłady pracy - sprawy pracownicze - 20 w. ; przepisy i rozporządzenia - 20 w. ; Dom Technika w Elblągu ; Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Warszawie - 20 w. ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - wydawnictwa - 20 w.

:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział Wojewódzki w Elblągu wydał w 1987 roku broszurkę Eugeniusza Dąbrowskiego poświęconą wynagrodzeniu i innym świadczeniom pracy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, miało swoją siedzibę w Domu Technika przy ulicy Królewieckiej 108. Spis treści obejmował dwanaście rozdziałów, poruszono sprawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny za urlop, odprawę pośmiertną, odprawę dla pracownika powołanego do zasadniczej służby wojskowej (także za okres ćwiczeń wojskowych), pracownika tymczasowo aresztowanego i wiele innych. Z konkluzji we wstępie wynikało iż Państwowa Inspekcja Pracy w licznych kontrolach w zakładach pracy stwierdziła w tym zakresie wiele nieprawidłowości. Niewłaściwego obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, także wiele nieprawidłowości z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jak również w zakresie obliczania wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Autor oparł swoje materiały w/g stanu prawnego na 30.06.1987 r., wykładni ówczesnego Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w latach 1975 - 1986 oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 1980 - 1986.

:

1987

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej