Object structure

:

System Wyróżnień Moralnych i Materialnych za Wzorową Pracę Zawodową i Postawę Społeczną w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu - druk

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; zakłady pracy - organizacja - 20 w. ; zakłady pracy - sprawy pracownicze - 20 w. ; przepisy i rozporządzenia - 20 w. ; Związek Harcerstwa Polskiego w Elblągu - 20 w. ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Elblągu ; Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Elblągu ; Jęsiak, Edward (1921-1988) ; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu

:

Wśród wielu dokumentów, które możemy sami zobaczyć, związanych z organizacją zakładów pracy w mieście Elblągu, posiadamy druk dotyczący systemu wynagrodzeń pracownika niekoniecznie tych o charakterze materialnym, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu. Wbrew pozorom w tamtym ustroju można było pracownika usatysfakcjonować za "wzorową prace zawodową i postawę społeczną". Z tego interesującego dokumentu dowiadujemy się np. że samych wyróżnień moralnych było sześć stopni - Pochwała ustna publiczna, pochwała pisemna, List pochwalny, Dyplom uznania, Okolicznościowe: list gratulacyjny, podziękowania, dyplom jubileuszowy oraz Odznaka, legitymacja "Zasłużony Pracownik WPHW". Wyróżnień materialnych było trzy stopnie - Awans na wyższe stanowisko, Przeszeregowanie do wyższej grupy uposażenia, Nagroda pieniężna. W dalszej części tego druku poszczególne stopnie jeszcze bardziej uszczegółowiono i opisano, motywując przy tym powód - kwalifikacje pracownika, przydatność na stanowisku, pozytywny stosunek do innych pracowników oraz stosunek do konsumentów. Dokument podpisany przez Dyrektora mgr Edwarda Jęsiaka (był też podharcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego), Przewodniczącą Rady Zakładowej Cecylię Baranowską, przedstawiciela POP (Podstawowej Organizacji Partyjnej) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciela Koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej