Object structure

:

Zarządzenie Nr 3/80 Dyrektora Naczelnego Oddziału Rejonowego w Elblągu z Dnia 10 Maja 1980 Roku w Sprawie Wprowadzenia w Życie Instrukcji Obiegu Dokumentów - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; przepisy i rozporządzenia - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” ; Książka i Wiedza ; Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch” ; klubokawiarnie "Ruch" ; RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki w Gdańsku Oddział Rejonowy w Elblągu - wydawnictwa

:

RSW (Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza) "Prasa-Książka-Ruch" był największym koncernem prasowym Europy Środkowo-Wschodniej, wydawnictwo powstałe w 1973 roku w wyniku połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”. Obejmował swoją działalnością różne dziedziny medialne - wydawał prasę, kalendarze, pocztówki, reprodukcje dzieł sztuki, płyty i kasety z muzyką, kasety wideo. Działał w filmie czy organizował klubokawiarnie "Ruchu" na terenach wiejskich. Dzielił się na wiele agencji działających pod wyżej wymienionym szyldem, dużą część zysków przynosił mu kolportaż. Kolportażem na terenie Elbląga i okolic zajmował się RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki - Gdańsk, Oddział Rejonowy w Elblągu. Biblioteka Elbląska posiada biuletyn z którym można się zapoznać na naszym Elbląskim Wortalu Historycznym - Zarządzenie Nr 3/80 ... w sprawie: wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów. Biuletyn podobnie wydany jak - "Regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów", Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego " PZZ w Elblągu, gdyż w części dotyczył również obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie w postaci zestawienia kart obiegu dokumentów. Druk zawierał wzory dokumentów używanych w tej firmie, podczas kolejnych etapów swojej działalności upowszechniania prasy. Na pierwszych dziewięciu stronach dokumentu znajdowała się Instrukcja w sprawie obiegu dokumentów, prawidłowego ich sporządzania, kontroli, terminowego doręczania do pionu finansowo - księgowego Oddziału Rejonowego w Elblągu. Każda kartka zawierała wzór określonego dokumentu, na określonym etapie działania firmy. Była to tzw. "Karta obiegu dokumentu", oznaczona kombinacją cyfr i liter, w kolejnej rubryce występowała nazwa dokumentu np. umowa o pracę, w następnej kto sporządzał ten dokument np. Dział Spraw Pracowniczych (DSP), oraz w następnej opis tego dokumentu. Kolejna rubryka (kontrola) obejmowała opracowanie merytoryczne działu np. DSP, oraz formalne np. Działu Finansowo-Księgowego (DF-K). Kolejna rubryka dotyczyła ilości wystawianych kopii tego dokumentu i jakim działom. Następnie opisano kolejne czynności związane z tym dokumentem - jaki dział i czym się zajmuje np. dział DSP oraz czas przeznaczony na to np. 1 dzień lub na bieżąco itd.

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej