Object structure

:

Instrukcja Kancelaryjna Dla Komórek Organizacyjnych Usługowej Spółdzielni Pracy w Elblągu - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; przepisy i rozporządzenia - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Usługowa Spółdzielnia Pracy w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

Instrukcja kancelaryjna wydana przez Usługową Spółdzielnię Pracy (USP) w Elblągu, była załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu USP w Elblągu Nr 3 z dnia 30.08.1980 r. W przeciwieństwie do Instrukcji biurowych z lat 1975 i 1978, z którymi można się zapoznać na stronach Elbląskiego Wortala Historycznego, ta broszura jest prawidłową instrukcja kancelaryjną w zakładzie pracy. Warto zapoznać się z opisem instrukcji biurowej z 1978 roku, gdyż przedstawia dość przejrzyście funkcje archiwum zakładowego w procesie tworzenia archiwaliów o wartościach historycznych. W naszej instrukcji kancelaryjnej znajduje się dwadzieścia rozdziałów, w tym, pierwsze pięć związane są z czynnościami - postanowienia wstępne, podział czynności kancelaryjnych, czynności kancelaryjne, czynności Sekretariatu Prezesa Zarządu i jego zastępców oraz obieg akt. Dalszy cztery rozdziały związane są z wpływami (dokumentacją) - przyjmowanie i otwieranie wpływów, rozdzielanie, ewidencjonowanie i doręczanie wpływów, przeglądanie i przydzielanie wpływów oraz wykaz akt (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt). Siedem kolejnych rozdziałów opisuje wszystkie sprawy związane z pismami. Cztery ostatnie rozdziały prezentują czynności archiwisty zakładowego - przechowanie akt, postępowanie z aktami poufnymi, przekazywanie akt kat. "A" i "B" do archiwum zakładowego składnicy akt, przekazywanie akt kat. "Bc" na makulaturę. Ostatnie 33 strony zajmuje Jednolity Wykaz Akt dla USP w Elblągu (w realiach dzisiejszych nazywany go Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) na podstawie którego, katalogujemy różne kategorie akt.

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej