Object structure

:

Instrukcja Biurowa Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" (1978) - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; przepisy i rozporządzenia - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku ; Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" - wydawnictwa - 20 w.

:

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" wydała w 1978 roku Instrukcję biurową, druk ten w rzeczywistości powinien nazywać się "Instrukcją kancelaryjną" (i tak ten dokument w treści pisma jest nazywany). Instrukcja kancelaryjna funkcjonowała w każdym przedsiębiorstwie i nowelizowano ją co kilka lat. Opisywała cały obieg pism w firmie, przyjmowanie korespondencji, sposób przydzielania do poszczególnych komórek organizacyjnych, system kancelaryjny obowiązujący w firmie. Prawidłowe znakowanie korespondencji i akt biurowych, odpowiedni sposób załatwiania korespondencji i podział kompetencji w zakresie załatwiania tychże spraw. Wszystkie te czynności związane były z następstwem czynności formalno-prawnych dokumentacji w przedsiębiorstwie i późniejszym przechowywaniem akt biurowych. Każda firma posiada komórkę organizacyjną o nazwie Archiwum zakładowe, to właśnie w nim przechowywana jest każda dokumentacja wytwarzana i związana z procesem produkcji w zakładzie pracy. Kiedy dana sprawa została zakończona, związane z nią dokumenty traciły ważność, po pewnym ustalonym, przepisami czasie, przekazywano je do archiwum zakładowego. Archiwista zakładowy w każdej firmie, na podstawie - Wykazu akt (dziś taki dokument nazywa się - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt), charakterystycznym dla określonego rodzaju instytucji, dzieli je w swojej komórce na kategorie wiekowe, akta "A" i akta "B". Składowana w archiwum zakładowym dokumentacja jest opracowywana (rozszywana z metalowych zszywek i spinaczy, czyszczona z niepotrzebnych elementów (rozdzielaczy) i układana w czasie od najstarszych do najmłodszych spraw). Następnie dzielona na teczki i każda z nich odpowiednio opisana (załącznik nr 2 znajdujący się w tekście opisywanej broszury). Tutaj pod nadzorem państwowej instytucji jaką jest Archiwum Państwowe, po pewnym czasie, wybrana dokumentacja typu A trafia do niego, na wieczne przechowywanie. Natomiast dokumentacja B nieprzydatna dla badań historycznych, zostaje utylizowana. Załącznikiem Nr 3 w naszym dokumencie jest wspomniany wyżej - Jednolity Wykaz Akt (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) z zaznaczonymi kategoriami wiekowymi przechowywania akt w Archiwum zakładowym. Załącznik Nr 4, dodany do broszury przedstawia Wewnętrzny Wykaz Akt a załącznik Nr 5 to wzór dokumentu o nazwie Spis Zdawczo-Odbiorczy, który jest listą dokumentacji niepotrzebnej dla danej komórki organizacyjnej i przekazywanej do składowania do Archiwum zakładowego (kopie tego dokumentu zostają w komórce organizacyjnej i archiwum). Na stronie 36 dokumentu zawarto postanowienia końcowe[nbsp] Instrukcji biurowej, z uchwałą na podstawie której weszła w życie - (zakropkowane miejsce do wypełnienia), z dnia - (zakropkowane miejsce do wypełnienia) itp. W naszych zbiorach historycznych posiadamy również wcześniejszy dokument o identycznej nazwie z roku 1975, oraz dokument o prawidłowej nazwie instrukcja kancelaryjna dotycząca działalności Usługowej Spółdzielni Pracy w Elblągu.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej