Object structure

:

Państwowy Zakład Ubezpieczeń Ogłoszenie w Sprawie Ustawowego Ubezpieczenia Koni i Bydła w 1988 r. - afisz

:

Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; rolnictwo - hodowla - 20 w. ; Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Elblągu ; Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

W 1987 roku Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) przygotował afisz w którym, w sześciu punktach przypominał rolnikom gospodarującym na własnej ziemi o obowiązkowym ubezpieczeniu majątkowym i osobowym a także ustawowym ubezpieczeniu budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. W związku z tym z treści afisza wynikało, że będzie przeprowadzona w listopadzie 1987 r. rejestracja koni i bydła w celu ustalenia ilości zwierząt podlegających ustawowemu ubezpieczeniu w 1988 roku. W punkcie drugim dokumentu przygotowano miejsce na wpisanie terenu objętego tym spisem oraz terminu w jakich dniach roku 1987, będzie on przeprowadzony. W kolejnym trzecim, określono - jakie zwierzęta będą rejestrowane (konie i bydło musiało mieć ukończony 1 rok życia). Czwarty dotyczył osób rejestrujących - byli pracownicy PZU przy udziale urzędu gminy lub miasta (dzielnicy). Piaty punkt był ostrzeżeniem - właściciele mieli obowiązek podać zgodnie ze stanem faktycznym ilość i wiek posiadanych zwierząt, rejestratorom, umożliwić im stwierdzenie prawdziwego stanu. Nieobecni na rejestracji właściciele, mieli sami stawić się w ciągu 14 dni od terminu rejestracji w najbliższej siedzibie PZU. Niedopełnienie któregoś z obowiązków pociągało za sobą obniżenie lub odmowę odszkodowania w razie padnięcia lub uboju. Ostatni punkt informował o przysługujących ulgach w składce. Pod drukiem widniała pusta przestrzeń na wpisanie daty z roku 1987 oraz miejsca.

:

1987

Place_of_issue:

Elbląg

:

afisz

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej