Object structure
:

Ostland-Berichte. Reihe B. Wirtschafts-Nachrichten, 25. November 1934, Nr 28-29.

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; propaganda niemiecka - czasopisma - 20 w.

:

Instytut Wschodni. Seria B. Wiadomości ekonomiczne (gospodarcze). Dwutygodnik zaczął ukazywać się w Gdańsku od 1927 roku pod redakcją dawnego urzędnika okupacji niemieckiej, dyrektora archiwum w Gdańsku Walthera Recke'go, autora znanej książki o sprawach polskich pt.: "Die polnische Frage". Gazeta wychodziła na prawach rękopisu (als Manuskript gedruckt) jako wydawnictwo Instytutu Wschodniego (Ostland Berichte). Zakonspirowane czasopismo "naukowe" było niedostępne w wolnej sprzedaży, miało pomagać niemieckim publicystom i naukowcom w prowadzeniu antypolskiej propagandy, było ono rozsyłane prywatnym osobom, instytucjom oraz dołączane do niemieckich gazet. Kontrola przytoczonych zdań polskich autorów była niemożliwa, a nawet jak zostały uwzględnione- sprostowanie ukazywało się np. po dwóch latach. Polski archeolog, muzykolog dr Józef Kostrzewski (Uniwersytet Poznański) napiętnował to ukryte "biuro tłumaczeń", które szkalowało Polaków. W odpowiedzi Recke twierdził iż Instytut nie jest biurem tłumaczeń tylko instytucją naukową, do zadań której należy m.in. wydawanie krytycznych sprawozdań o polskich naukowych publikacjach. Pracownicy pracowali anonimowo, wyjątkiem byli prehistoryk Bolko v. Richthofen, lingwista Fr. Lorentz z Sopotu. Nieprzychylne recenzje w gazecie otrzymywał m.in. specjalista w zakresie językoznawstwa indoeuropejskiego i filologii słowiańskiej, polski językoznawca. prof. Mikołaj Rudnicki (ogłosił wiele prac literackich i dramatów pod pseudonimami: M.S. Rozwar i E. Meser). Szczególnie szkalowany przez Recke'go był "Rocznik Gdański", m.in. przy sprawozdaniu z artykułu prof. Pawłowskiego, który podał, że na Pomorzu jest 82 % ludności polskiej, znajduje się uwaga: "Tę cyfrę osiągnięto, gdy prawie milion Niemców opuściło kraj". Na ogół treść "sprawozdań" ugrupowana jest w 4 działach: propaganda, rezultaty badań, kwestie polityczne i gospodarcze [Ostland Berichte wydawał również książki o treści geopolitycznej, przez siedem lat istnienia instytutu wydano zaledwie 7 książek (przeważnie broszur)]. Tekst w czasopiśmie dwukolumnowy, paginacja ciągła w obrębie roku. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada numery z lat 1927-1935.

:

1934-11-25

:

Ostland-Institut

Place_of_issue:

Danzig

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012285

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: