Object structure
:

Die Alkoholfrage, 1913, Jg. IX, H. 2

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; alkoholizm - zwalczanie - czasopisma - 20 w.

:

Niemieckie czasopismo poświęcone problemowi alkoholizmu i walki z nim, wychodziło od 1904 r. Periodyk ukazywał się co dwa miesiące. Wychodził w Niemczech i większość zawartych w nim przyczynków jest w języku niemieckim, z redakcją współpracowało jednak liczne grono organizacji, towarzystw i osób prawnych spoza Niemiec (wykaz na stronie tytułowej rocznika z 1910 r.), a publikowane teksty dotyczyły także kwestii alkoholizmu, a w szczególności jego zwalczania i profilaktyki również w innych krajach (w 1910 r. , w którym czasopismo zaczęło być wydawane w przez nowego wydawcę, ukazywało się ono z tytułem i spisem treści również w językach angielskim i francuskim). W latach dwudziestych XX w. periodyk wydawany był przez Międzynarodowe Towarzystwo Antyalkoholowe (Internationale Vereinigung gegen den Alkoholismus) oraz niemiecki urząd ds. walki z alkoholizmem (Deutsche Reichsstelle gegen den Alkoholismus). W tym okresie międzynarodowość periodyku była, w związku z izolacją niemieckiego środowiska naukowego, znacznie bardziej ograniczona, wciąż jednak czasopismo tematycznie nie ograniczało się do Niemiec (liczne są np. przyczynki poświęcone kwestii prohibicji w USA). W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1910-1914, 1917-1922. Na stronie tytułowej pieczęć elbląskiego Magistratu.

:

1913

:

Mäßigkeits-Verlag

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010296

:

fre ; ger ; eng

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: